Розширення обсягу госпдоговірних робіт

Протягом 2014/2015 н.р. результати наукових досліджень педагогічного та технічного напрямків впроваджувалися через виконання 38 госпдоговірних робіт, найважливіші з яких:

1. Розробка математичних методів і пакетів прикладних програм для побудови тривимірної математичної моделі замкнутої поверхні пера лопатки компресора авіадвигуна по результатам профілювання по лініям струму для ДП "Івченко - Прогрес"

2. Розробка практичних принципів інтеграції систем енергозберігаючого управління в АСУ ТП енергоблоками Зміївської ТЕС для ПАТ "Центренерго" Зміївська ТЕС

3. Ремонт та модернізація індукційної установки для знімання з шийок вагонних вісей лабіринтів та внутрішніх кілець лабіринтів і ремонт та модернізація індуктивної установки для нагріву внутрішніх та лабіринт них кілець під збирання підшипників з вісями  для ДП "Укрспецвагон " (Панютино)

4. Виготовлення і впровадження індукційної установки для знімання з шийок вагонних вісей внутрішніх кілець підшипників та лабіринтів для ТОВ"ЛЕМТРАНС"

5. Розроблення, виготовлення і впровадження індукційної установки для нагріву шестерен перед зніманням  з валу для ПАТ "Центренерго" Зміївська ТЕС

6. Багатоканальна система керування натягом стрічки та швидкістю обертання папірообмотчика для ТОВ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

7. Технічне обстеження запірної арматури обладнання для нафтогазодобування  для "ФІРМА РУБІНІС-М"

8. Передача методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів  для ТОВ "Орган з сертифікації "ПромСтандарт"

9. Методика розробки навчальних планів та програм, необхідних для підготовки робітників ДП «Артемсіль»  для ДП "Артемсіль"

10. Трансфер методики розробки навчальних планів та програм на основі семантичних мережевих моделей змісту навчання для навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.