Виконання магістерських робіт з використанням результатів наукових досліджень

В 2014/2015 н.р. з використанням результатів наукових досліджень було виконано такі магістерські роботи:

1. «Дослідження енергозберігаючих технологій при виготовлені елементів ротора парової турбіни».

2. «Застосування енергозберігаючих режимів експлуатації теплоенергетичних установок конденсаційних блоків».

3. «Дослідження енергозберігаючих технологій турбіни 300 МВт за рахунок удосконалення проточної частини ЦВТ».

4. «Дослідження ефективності енергозберігаючих методів управління нагнітачами електричних станцій».

5. «Розробка заходів енергозберігаючого управління котельними агрегатами електричних станцій».

6. «Дослідження шляхів підвищення ефективності роботи парових турбін електричних станцій».

7. «Проблема захисту водних басейнів від нафтопродуктів. Розробка і підбір устаткування для технології магнітної рідини»,

8. «Проблема захисту реакторів по переробці нафтопродуктів. Підбір і розробка складів матеріалу для захисту реактора»