Напрями співробітництва з НАН України

Спільна наукова діяльність УІПА і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук в 2014/15 н.р. проводилась у трьох напрямах:

1. Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.

В рамках роботи спільного науковий міжвідомчого центру «Нові методи математичного моделювання структури неоднорідних тіл», який функціонує на базі кафедри вищої та прикладної математики УІПА, виконувались держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи, результатом яких став захист 2 докторських дисертацій та публікація ряду наукових статей.

2. «Інститут монокристалів» НАН України.

Проводились спільні наукові дослідження в рамках навчально-наукового міжвідомчого центру «Сучасні комп’ютерні технології. Системи GRID-обчислень», створеного кафедрою інформатики та комп’ютерної техніки УІПА та  Інститутом сцинтиляційних матеріалів науково-технічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України.

Фахівця із академічної установи залучено до участі у навчальному процесі академії.

3. Університет менеджменту освіти НАПН України.

В рамках договору між кафедрою педагогіки та методики професійного навчання УІПА та Університетом менеджменту освіти НАПН України розпочато співпрацю у розробці та впровадженні спільних проектів наукових досліджень у галузі психології та педагогіки післядипломної педагогічної освіти, організації міжнародних, національних і регіональних науково-практичних конференцій, наукових і науково-освітніх видавничих проектів.