Списки рекомендованних до зарахування

Рекомендовані до зарахування за рахунок державного замовлення:

 

На основі повної загальної середньої освіти, денна форма, 1 курс  

13 файлів