Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем
{tab=Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Завідувач кафедри – д-р техн. наук, професор, перший проректор з навчальної роботи Тарасюк Анатолій Петрович

Місцезнаходження кафедри:

вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003

корпус 2, поверх 1, ауд. 111, 103.

Телефони: (057) 733-78-18; (057) 733-78-26


Кафедра готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр, спеціаліст, магістр 

Освітні програми, за якими кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем проводить підготовку фахівців: 

Професійна освіта. Транспорт

Спеціалізації:

Експлуатація та ремонт міського та автомобільного транспорту

Експлуатація та ремонт промислового транспорту

  

Професійна освіта. Машинобудування

Спеціалізація:

Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні

Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

  

Форма навчання: денна та заочна. Навчання проводиться на бюджетній та контрактній основах.

Випускник може працювати викладачем загально-інженерних та спеціальних дисциплін в навчальних закладах різного рівня акредитації, інженером-механіком, технологом та інженером-конструктором на машинобудівних підприємствах, в проектних і науково-дослідних інститутах.

Кафедра сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

Наукова робота

На кафедрі проводяться наукові дослідження за такими напрямками:

  1. Верстатні системи та фізичні явища, що супроводжують процес різання.
  2. Розрахунки деталей підйомно-транспортних машин на місцевий стиск.
  3. Дослідження динамічних запасів міцності канатів кліткових підйомників при різних режимах роботи.
  4. Підвищення техніко-економічних показників стрілових самохідних кранів.
  5. Підвищення надійності роботи буксових вузлів кранових коліс.
  6. Міцність елементів металевих конструкцій дорожніх машин балкового та рамного типу.
  7. Безпечна експлуатація вантажопідіймальних кранів у кінцевих ділянках шляху.

 

Господарчо-договірні теми:

  1. № 07-04 Технічна пропозиція на розробку засобів захисту вантажопідіймальних кранів у кінцевих ділянках шляху, 2008 р.
  2. № 08-05 Аналіз системи захисту вантажопідіймальних кранів у кінцевих ділянках шляху, 2009 р.

 

На кафедрі діє денна та заочна аспірантура зі спеціальностей:

05.05.05 Піднімально-транспортні машини

05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

 При кафедрі працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за фахом 05.05.05 – підйомно–транспортні машини.

 Кафедра має сучасні лабораторії, обладнані верстатами з програмним керуванням і моделями сучасних вантажопідіймальних кранів, стендами, що демонструють роботу всіх вузлів і систем автомобільного транспорту.

 

 

{tab=Історія кафедри}


Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем має давню історію, що пов’язана з кафедрою металорізальних верстатів і теорії різання металів (МРС і ТРМ) та кафедрою підйомно-транспортних машин і обладнання
В 1958 р. було засновано кафедру металорізальні верстати та технологія машинобудування. ЇЇ засновником був перший ректор Української інженерно-педагогічної академії канд. техн. наук, доц. Воробйов Сергій Олександрович, який працював в галузі підвищення точності і продуктивності металорізальних верстатів. Він підготував більше 10 кандидатів технічних наук. Воробйов С.О. очолював кафедру до 1972 р. В результаті реорганізації кафедри в 1964 р. була створена кафедра металорізальних верстатів і теорії різання металів (МРС і ТРМ).
В 1972 р. завідувачем кафедри став канд. техн. наук, доц. Шатько Ігор Ігнатович. За цей період більш чітко визначилась специфіка підготовки та особливості в галузі верстатобудування, а також специфіка кожної навчальної лабораторії. 
В 1983 р. кафедру очолив д-р техн. наук, проф. Мельнеченко Олександр Анатолійович. З його приходом повністю були переоснащені лабораторії: установлено нове обладнання, металорізальні верстати, робото технічний комплекс і верстати з ЧПУ. В 2006 р. внаслідок реорганізації кафедра отримала назву «Автоматизоване виробництво в машинобудуванні». 

Кафедру підйомно-транспортних машин і обладнання було засновано в 1967 р. головним конструктором Харківського заводу підйомно-транспортного устаткування доцентом Чайкою Григорієм Андрійовичем і членом-кореспондентом Академії наук СРСР, доктором техн. наук, проф. Нестеровим Павлом Петровичем. Чайка Г.А. на посаді головного конструктора заводу ПТУ на протязі 25 років створив серію мостових та козлових кранів.

Більш ніж 2,5 тис. цих машин працюють у всіх регіонах СНД. У 1968 р. завідувачем кафедри став Нестеров П.П., який займався шахтними підйомними машинами, канатами вантажопідіймальних машин і питаннями підвищення надійності та довговічності підйомно-транспортних машин в цілому. Він підготував більше 100 кандидатів технічних наук і 15 докторів наук, надрукував більше 250 наукових праць в галузі підйомно–транспортних машин.За часів існування кафедри її очолювали: 

–        д-р техн. наук, проф. Скородумов Борис Олександрович, його наукові роботи в галузі гірничих та підйомно-транспортних машин і теорії автоматичного проектування ПТМ дозволили розробити механічне устаткування для таких унікальних проектів: Кольська надглибока свердловина (найглибша у світі) глибиною 12262 м; кран вантажопідйомністю 320 т з висотою підйому понад 250 м;–        д-р техн. наук, проф. Нестеров Артем Павлович (був завідувачем кафедри в 1988-1999 рр.), член АН ПТМ, будівельної АН, Нью-йоркської АН, наукові розробки в галузі динаміки шахтних підйомних машин, в теперішній час є головою спеціалізованої вченої ради.


Також на кафедрі працювали такі видатні діячі науки:

–        д-р техн. наук, проф. Федорова Зоя Михайлівна, автор багатьох підручників, виховала понад 50 кандидатів наук;

- заслужений діяч науки та техніки України, д-р техн. наук, проф. Ковальський Борис Самійлович, автор теорії контактних напружень у парі «канат-барабан», зробив великий внесок у розрахунки та конструювання кранових конструкцій. У межах цього напрямку було розроблено теорію багатошарової навивки барабану, методи розрахунків оболонок барабанів, визначення пружності канату при поперечному стисканні, розрахунки міцності стінок барабану, пружність канату при розтягненні. Особливу увагу Б.С. Ковальський приділяв питанню безпечної роботи кранів. Він підготував понад 50 кандидатів і докторів наук.

Після реорганізації кафедри в 2006 р. вона отримала назву «Промисловий і автомобільний транспорт».

Наукові розробки кафедри впроваджені у виробництво на провідних машинобудівних заводах: НКМЗ, ДМЗ, ХЗПТМ, ХКЗ, «Світло шахтаря», ПІВДЕНМАШ та ін. За результатами досліджень кафедрою було отримано більше 50 авторських посвідчень і патентів.

В 2009 р. шляхом об’єднання кафедри промислового та автомобільного транспорту з кафедрою автоматизованого виробництва в машинобудуванні було створено кафедру металоріжучого обладнання і транспортних систем, яку очолив д-р техн. наук, доцент, перший проректор з навчальної роботи Тарасюк Анатолій Петрович.

 

{tab=Співробітники кафедри}

На кафедрі на постійній засаді працюють 20 викладачів. Вони забезпечують викладання більше ніж 70 дисциплін, керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами та практиками. Додатково 6 викладачів працюють за сумісництвом. Це провідні спеціалісти підприємств, установ та вищих навчальних закладів Харкова, на високому рівні забезпечують виконання дипломних проектів та магістерських робіт.

 


Тарасюк Анатолій Петрович – д.т.н., перший проректор з навчальної роботи, доцент, завідувач кафедри.

Сфера наукових інтересів: створення ефективних процесів механічної обробки полімерних композитів.

Викладає курси: обладнання інструментального виробництва; прогресивне обладнання; інноваційне обладнання.


Нестеров Артем Павлович – д.т.н., професор, академік, головний редактор збірника наукових праць «Машинобудування».

Сфера наукових інтересів: оптимізація переходних процесів в підйомних машинах;

Викладає курси: САПР ПТМ; машини безперервного транспорту; триботехніка транспортних машин.


Мельниченко Олександр Анатолійович – д.т.н., професор.

 

Сфера наукових інтересів: проблеми точності верстатобудування.

Викладає курси: інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні; агрегатоване обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні; механізований інструмент.


Сичов Юрій Іванович – к.т.н., доцент, декан факультету Інтегрованих технологій у виробництві та освіті.

 

Сфера наукових інтересів: агрегатно-модульні верстатні комплекси;

Викладає курси: експлуатація і ремонт верстатів і верстатних комплексів; технічна механіка; експлуатація, монтаж та ремонт верстатних комплексів; обладнання машинобудівного виробництва.


Фідровська Наталія Миколаївна – к.т.н., доцент.

Сфера наукових інтересів: канатні барабани підіймально-транспортних машин;

Викладає курси: вантажопідйомні машини; спеціальні крани; основи надійності і довговічності машин, підйомники.


Родіонов Лев Анатолійович – к.т.н., доцент.

Сфера наукових інтересів: довговічність і залишковий ресурс металевих конструкцій кранів;

Викладає курси: будівельна механіка, планування експерименту; проектування і розрахунок машин автомобільного і місцевого транспорту.


Маршуба В’ячеслав Павлович – к.т.н., доцент.

 

Сфера наукових інтересів: фізика процесу різання та дослідження фізичних явищ в процесі різання.

Викладає курси: теорія різання конструкційних матеріалів; теорія механізмів і машин.


Смоляков Сергій Леонідович – к.т.н., доцент.

 

Сфера наукових інтересів: пружні і фрикційні властивості кабелів; пристрої безпеки вантажопідіймальних кранів.

Викладає курси: машини безперервного транспорту; основні напрямки розвитку та інновації в галузі; будівельні та меліоративні машини; автоматизація транспортних і складських робіт.


Кондратюк Олег Леонідович – к.т.н., доцент, заступник декана з наукової роботи.

Сфера наукових інтересів: фінішна обробка складно профільних поверхонь за рахунок керування рухами.

Викладає курси: деталі машин та основи конструювання; обладнання ремонтного виробництва; основи наукових досліджень транспортних систем.


Подоляк Олег Степанович – к.т.н., доцент. 

Сфера наукових інтересів: покращення динамічних характеристик стрілових самохідних кранів.

Викладає курси: експлуатація та технообслуговування місцевого та автомобільного транспорту; електрообладнання автомобільного і місцевого транспорту.


Назаркін Олександр Анатолійович – к.пед.н., ст. викладач 

Сфера наукових інтересів: педагогічні інновації в підвищенні якості освіти; сучасні технології в автомобілебудуванні.

Викладає курси: основи розвитку автомобільного і місцевого транспорту; двигуни автомобільного і місцевого транспорту; основи діагностики автомобільного і місцевого транспорту.

Чернишенко Олександр Вячеславович – старший викладач, заступник декана з навчальної роботи.

Сфера наукових інтересів: Підвищення надійності роботи буксових вузлів кранових коліс.

Викладає курси: монтаж, експлуатація і ремонт підіймально-транспортних машин; промисловий транспорт; мобільні транспортні засоби для транспортування нафти і газу.


Фесенко Геннадій Іванович – старший викладач, заступник декана з виховної роботи.

Сфера наукових інтересів: підвищення засобів діагностування технічних систем автомобілів; формування інноваційних підходів в системі освіти.

Викладає курси: модернізація транспортних установ; місцевий транспорт; автомобільний транспорт.


Ізюмська Лідія Федорівна – старший викладач. 

Сфера наукових інтересів: підвищення засобів діагностування технічних систем автомобілів; формування інноваційних підходів в системі освіти.

Викладає курси: технічна механіка; теорія механізмів і машин; основи конструювання.


Малініна Юлія Володимирівна – асистент. 

Сфера наукових інтересів: важільні механізми, синтез кулачкових механізмів, індивідуалізація практичного навчання.

Викладає курси: основи конструювання; прикладна механіка.


Осипова Тетяна Миколаївна – асистент. 

Сфера наукових інтересів: міцність канатів кліткових підйомників при різних режимах роботи.

Викладає курси: триботехніка підіймально-транспортних машин; машини безперервного транспорту; САПР ПТМ; ремонт автомобільного і місцевого транспорту.


Ісьєміні Ілля Ігорович – асистент, відповідальний секретар збірника наукових праць «Машинобудування». 

Сфера наукових інтересів: захисні системи вантажопідіймальних кранів у кінцевих ділянках шляху, буферні пристрої вантажопідіймальних кранів.

Викладає курси: вантажопідіймальні крани; спеціальні крани; монтаж, експлуатація і ремонт підіймально-транспортних машин.

Скоркін Антон Олегович – асистент.

Сфера наукових інтересів: 3-D моделювання, технологія складальних процесів, САПР

Викладає курси: верстатне устаткування; проектування, модернізація і ремонт верстатів і верстатних комплексів; деталі машин та основи конструювання.


Варченко Іван Сергійович – асистент. 

Сфера наукових інтересів: канатні барабани вантажопідіймальних кранів.

Викладає курси: електрообладнання автомобільного і місцевого транспорту; ремонт автомобільного і місцевого транспорту; промисловий транспорт.


Холод Олександр Вікторович – асистент. 

Викладає курси: обладнання інструментального виробництва; інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні; якість машин.


Давиденко Володимир Олександрович – завідувач лабораторії


Бєлов Микола Сергійович – завідувач лабораторії


Пахомов Віталій Анатолійович – завідувач лабораторії


Скоркіна Валентина Олександрівна – інженер І категорії


Шевченко Ганна Володимирівна – інженер ІІ категорії


Світличний Олександр Володимирович – інженер


Доброскок Світлана Анатоліївна  – інженер

 


{tab=Публікації}

Викладачі кафедри постійно публікують результати своїх наукових досліджень в статтях і монографіях, створюють нові навчальні посібники та підручники, отримують патенти. Серед публікацій кафедри за останній час найбільш визначними є такі:

Монографії:

1.      1. Верезуб Н.В., Тарасюк А.П. Резание металлов с объемной нано- и субмикрокристаллической структурой, 2011.

2.      2. Фідровська Н.М. Канатні барабани, 2012.

 

Навчальні посібники:

1.      Смоляков С.Л., Фідровська Н.М. Структура і принципи проектування машин промислового транспорту, 2007 (з грифом МОНмолодьспорту України).

2.      Фідровська Н.М., Ісьєміні І.І. Спеціальні крани, 2009.

3.      Смоляков С.Л., Фідровська Н.М., Комплексна механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних і складських робіт, 2010.

4.      Смоляков С.Л., Ємченко О.А. Основи надійності і довговічності промислового обладнання, 2011 (з грифом МОНмолодьспорту України)

5.      Смоляков С.Л., Исьемини И.И. Транспортирующие машины, 2011.

6.      Маршуба В.П., Мельниченко О.А. Агрегатоване обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуван-ні: Курсове проектування, 2011.

7.      Тарасюк А.П., Кондратюк О.Л., Верезуб Н.В. Аналитические и механические модели механики резания металлов, 2012.

 

Наукові статті:

1.      Маршуба В.П. Распределение температуры и температурных полей в детали при глубоком сверлении литейных алюминиев // Materiály IV mezinárodní vědecko – praktická konference «Klíčové aspek-ty vědecké činnosti - 2008». - Díl 10. 15-31 ledna 2008 r. Technické vědy. Výstavba a architektura. Tělovýcho-va a sport; Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 2008, С. 23-27.

2.      Фідровська Н.М. Динамічні зусилля в канаті при багатошаровій навивці // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – №2/5 (44), 2010. С. 58-61.

3.      Осипова Т.Н., Нестеров А.П. Методика составления упрощенной эквивалентной динамической схемы канатопровода барабанного подъемника // Восточно-Европейский журнал, №2/5 (44), 2010, с. 50-53.

4.      Тарасюк А.П., Скоркін А.О., Кондратюк О.Л. Керування режимами алмазного свердління в деталях з тендітних неметалічних матеріалів // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.– 2010.– 5/5(47).– С. 51-54

5.      Назаркін О.А. Соціально-реконструкціоністський підхід до розвитку компетенцій спеціаліста у вищій школі // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010, – Випуск 13. с.82-89

6.      Кондратюк О.Л., Скоркін А.О. Розробка пристрою для полірування профілю лопаток // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Х.: 2011 р. №3/7(51), С. 60-62.

7.      Фідровська Н.М., Григоров О.В. Уточнений розрахунок канатного барабана на стійкість // збірник наукових праць «Машинобудування», вип. №7-8, 2011 с. 32-38.

8.      Подоляк О.С., Мельниченко О.А. Методика визначення основних параметрів гідравлічного гасителя коливань механізму піднімання // збірник наукових праць «Машинобудування», вип. №7-8, 2011 с. 6-16.

9.      Isyemini I.I. Estimation of verticality deflection angle of load during an overhead crane emergency stop by pneumohydraulic buffers // European Science and Technology: 2nd International scientific conference. Bildungszentrum Rdk e.V. Wiesbaden 2012.

 

Патенти:

1.      Спіральне свердло для обробки глибоких отворів з випуклою передньою поверхнею та елементами дроблення стружки, 2010. Маршуба В.П.

2.      Свердло для обробки глибоких отворів з випуклою передньою поверхнею, 2011. Маршуба В.П.

3.      Пристрій для визначення геометричних параметрів рейок кранових колій, 2012. Чернишенко О.В., Фідровська Н.М.

4.      Захисна система вантажопідіймальних кранів у кінцевих ділянках шляху, 2012. Смоляков С.Л., Ісьєміні І.І.


{/tabs}