Кафедра технологій харчової промисловості

Зміст статті

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор Скородумова Ольга Борисівна.

Місцезнаходження:

корпус 1, поверх 3, ауд. 307, 415

корпус 2, поверх 1, ауд. 125

Телефони: 
зав. кафедри – (057) 733-78-17
викладацька – (057) 733-79-62 
зав. лабораторією – (057) 733-79-99

 

Історична довідка
У 2005 році на кафедрі «Хімії, хімічної та харчової промисловості» відкрита нова спеціальність «Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування». У 2010 році організовано кафедру «Технологій харчової промисловості».

Завідувач кафедри:
Скородумова Ольга Борисівна  д.т.н., старший науковий співробітник, професор.

Місцезнаходження кафедри:

корпус 1, поверх 3, ауд. 307, 415.
корпус 2, поверх 1, ауд. 125.
Телефони:
 зав. кафедри (057) 733-78-17
викладацька   (057) 733-79-62 
зав. лабораторією (057) 733-79-99 

На кафедрі також працюють:
Лазарєва Тетяна Анатолівна доцент, к.п.н., заступник завідуючого кафедри;
Цихановська Ірина Василівна доцент, к.х.н.;
Гончаренко Яна Миколаївна   асистент, к.т.н., секретар кафедри;
Гонтар Тетяна Борисівна   асистент;
Кириченко Софія Іванівна завідуюча лабораторій «Лабораторія обладнання харчових технологій» та «Лабораторія дипломного проектування».
Демидова Наталія Василівна  завідуюча лабораторій «Лабораторія харчових технологій»,  «Лабораторія організації обслуговування населення у ресторанному господарстві», асистент;
Кича Наталія Сергіївна інженер.

Наукова робота

На кафедрі проводяться дослідження за наступними напрямами:
1. Розробка пористих та щільних кремнеземистих порошкових наповнювачів із заданими морфологічними характеристиками на основі органо-неорганічних прекурсорів;
2. Розробка колоїдного розчину магнетиту та дослідження можливості його використання як харчової добавки.

Госпдоговірні теми:
1. г/д №09-11 «Дослідження та розробка технологічних параметрів агломерації каолінвміщуючих матеріалів для вогнетривких виробів» (замовник – ПАТ Ватутинський комбінат вогнетривів);
2. г/д № 10-03 «Розробка субстанції  СОРБентОМАКС» (замовник - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»).
3. г/д № 10-08 «Дослідження впливу порошку метакаоліну на зміну властивостей фізико-хімічної системи «цемент - заповнювач» (замовник – ПАТ Ватутинський комбінат вогнетривів);
4. г/д № 11-04 Розробка технології пресованого шамотного легковагу ШЛ-04 (замовник ТОВ «Торговий Дім «Техекспо»).

На кафедрі діє денна та заочна аспірантура.

Навчально-методична робота

Кафедра «Технологій харчової промисловості» виконує підготовку фахівців за напрямом «Професійна освіта. Харчові технології» по двом спеціальностям:

«Технологія харчування
та ресторанний сервіс»

«Технологія харчових виробництв»

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Форми навчання: денна, заочна.
Навчання проводиться на бюджетній та на контрактній основах.

Крім дисциплін загально-інженерного профілю і дисциплін педагогічної спрямованості, студенти отримують ґрунтовну фахову підготовку під час вивчення таких предметів:

 • Бухоблік та аудит
 • Основи фізіології та гігієни харчування
 • Управління якістю харчових виробництв
 • Теоретичні основи технологій харчової продукції
 • Товарознавство харчових продуктів
 • Методи контролю продукції у ресторанному господарстві
 • Сучасні напрями нутріциології
 • Технологія харчових продуктів дієтичного призначення
 • Технологія харчових продуктів для різних верств населення
 • Основи керамічного матеріалознавства     в харчовій промисловості
 • Основи кулінарного мистецтва
 • Технології національної кухні
 • Менеджмент підприємств ресторанного господарства
 • Маркетинг у ресторанному господарстві
 • Організація дипломатичних прийомів
 • Сервісологія
 • Бухоблік та аудит
 • Основи фізіології та гігієни харчування
 • Управління якістю харчових виробництв
 • Теоретичні основи технологій харчових виробництв
 • Товарознавство харчових продуктів
 • Методи контролю харчових виробництв
 • Сучасні напрями нутріциології
 • Основи керамічного матеріалознавства в харчовій промисловості
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Менеджмент харчових виробництв
 • Технологія цукрового виробництва
 • Технологія зберігання і переробки зерна
 • Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
 • Технологія молока та молочних продуктів
 • Технологія м 'яса та м 'ясопродуктів
 • Технологія риби та морепродуктів
 • Технологія бродильних виробництв
 • Технологія жирів та жирозамінників
 • Технологія консервування плодів та овочів

Випускник може працювати: викладачем загально-інженерних та спеціальних дисциплін в навчальних закладах різного рівня акредитації, технологом на підприємствах харчової промисловості, керівником або завідуючим виробництвом на підприємствах харчової промисловості та ресторанного бізнесу.
Кваліфікація: інженер-технолог, викладач дисциплін в галузі харчової промисловості.

Кафедра сприяє працевлаштуванню своїх випускників.  З 2009 року наші випускники вже працюють викладачами, майстрами виробничого навчання в професійних ліцеях, технікумах, ВНЗ та технологами на виробництвах харчової галузі.

Умови вступу до вищого навчального закладу (IV рівень акредитації):

Для вступу на перший курс необхідно мати  три сертифіката: два  обов'язкові: – математика, українська мова та література центра незалежного тестування та один з сертифікатів  на вибір: з фізики або з хімії (бали не нижче 124).
Випускники технікумів, коледжів можуть бути зараховані відразу на старший курс очної або заочної форми навчання (скорочений термін навчання) без сертифікатів на основі фахового випробування.
З питань щодо вступу звертатись за тел. (8-057) 733-79-99.