Кафедра технологій харчової промисловості

Зміст статті


Наші викладачі


На кафедрі працюють на постійних посадах 5 викладачів. Вони забезпечують викладання більш ніж 20 дисциплін, керівництво дипломними роботами та практиками. Додатково 5 викладачів працюють за сумісництвом. Це ведучі спеціалісти підприємств, установ та вищих навчальних закладів Харкова, що на високому рівні забезпечують виконання дипломних проектів та магістерських робіт.Скородумова Ольга Борисівна
д.т.н., старший науковий співробітник, професор, завідуюча кафедри.
Сфера наукових інтересів: дослідження золь-гель переходу в органо-неорганічних гелях кремнезему, керований синтез заданої фази в природних каолінах та синтетичних кремнійорганічних матеріалах. В 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: «Ультрадисперсні порошки полі функціонального призначення на основі композицій системи MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2».
Викладає курси: системний аналіз і САПР, основи наукових досліджень; основні напрямки розвитку та інновації в галузі, теорія і практика експерименту, процеси та апарати харчової промисловості та ін..Лазарєва Тетяна Анатолівна к.п.н., доцент, заступник завідуючого кафедри;
Сфера наукових інтересів: Формування творчої особистості майбутніх інженерів-технологів харчової галузі.
В 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Формування професійних вмінь майбутніх фахівців із загальної хімічної технології засобами задачного навчання».
Викладає курси: моделювання технологічних процесів харчової галузі, технологічне обладнання харчової галузі, технологія виробництва продукції громадського харчування.Гончаренко Яна Миколаївна  к.т.н., асистент, секретар кафедри.
  Сфера наукових інтересів: золь-гель синтез органо-неорганічних гелів кремнезему, дослідження отримання заданої фази в природних каолінах та синтетичних кремнійорганічних сполуках. Тема кандидатської дисертації: «Високодисперсні кремнеземисті порошки для стоматологічних мас».  Лауреат стипендії «Харківської обласної державної адміністрації ім. М.В. Бекетова».
 Викладає курси: технологічне обладнання харчової галузі, процеси та апарати харчової промисловості, технологія виробництва продукції громадського харчування, харчові технології та ін.Гонтар Тетяна Борисівна  асистент.
Сфера наукових інтересів: термодинамічні аспекти фазоутворення в екзотермічних сумішах.
 Викладає курси: методи контролю харчових виробництв, товарознавство, управління якістю у закладах ресторанного господарства, біохімія та фізіологія харчування, сучасні напрями нутриціології та ін.


Липовий Денис Васильович  асистент.

Викладає курси: Технологія виробництва продукції ресторанного господарства, харчові технології, організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства та ін.

Переможець конкурсів: «XI міський конкурс професійної майстерності кухарів, кондитерів, пекарів, барменів та офіціантів», «Міжнародний конкурс юніорів з кулінарного мистецтва і сервісу в Україні» в номінації «Сервіс-клас».Демидова Наталія Василівна  завідуюча лабораторій «Лабораторія харчових технологій», «Лабораторія організації та обслуговування у ресторанному господарстві», асистент.
Викладає курси: технологія виробництва продукції громадського харчування, основи професійної майстерності, організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства.Кириченко Софія Іванівна  завідуюча лабораторій «Лабораторія обладнання харчових технологій» та «Лабораторія дипломного проектування»; забезпечує документообіг на кафедрі технологій харчової промисловості; є головою профбюро технологічного факультету.Кича Наталія Сергіївна  інженер, здобувач наукового ступеню кандидата технічних наук.