Кафедра технологій харчової промисловості

Зміст статті

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор Скородумова Ольга Борисівна.

Місцезнаходження:

корпус 1, поверх 3, ауд. 307, 415

корпус 2, поверх 1, ауд. 125

Телефони: 
зав. кафедри – (057) 733-78-17
викладацька – (057) 733-79-62 
зав. лабораторією – (057) 733-79-99

 

Історична довідка
У 2005 році на кафедрі «Хімії, хімічної та харчової промисловості» відкрита нова спеціальність «Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування». У 2010 році організовано кафедру «Технологій харчової промисловості».

Завідувач кафедри:
Скородумова Ольга Борисівна  д.т.н., старший науковий співробітник, професор.

Місцезнаходження кафедри:

корпус 1, поверх 3, ауд. 307, 415.
корпус 2, поверх 1, ауд. 125.
Телефони:
 зав. кафедри (057) 733-78-17
викладацька   (057) 733-79-62 
зав. лабораторією (057) 733-79-99 

На кафедрі також працюють:
Лазарєва Тетяна Анатолівна доцент, к.п.н., заступник завідуючого кафедри;
Цихановська Ірина Василівна доцент, к.х.н.;
Гончаренко Яна Миколаївна   асистент, к.т.н., секретар кафедри;
Гонтар Тетяна Борисівна   асистент;
Кириченко Софія Іванівна завідуюча лабораторій «Лабораторія обладнання харчових технологій» та «Лабораторія дипломного проектування».
Демидова Наталія Василівна  завідуюча лабораторій «Лабораторія харчових технологій»,  «Лабораторія організації обслуговування населення у ресторанному господарстві», асистент;
Кича Наталія Сергіївна інженер.

Наукова робота

На кафедрі проводяться дослідження за наступними напрямами:
1. Розробка пористих та щільних кремнеземистих порошкових наповнювачів із заданими морфологічними характеристиками на основі органо-неорганічних прекурсорів;
2. Розробка колоїдного розчину магнетиту та дослідження можливості його використання як харчової добавки.

Госпдоговірні теми:
1. г/д №09-11 «Дослідження та розробка технологічних параметрів агломерації каолінвміщуючих матеріалів для вогнетривких виробів» (замовник – ПАТ Ватутинський комбінат вогнетривів);
2. г/д № 10-03 «Розробка субстанції  СОРБентОМАКС» (замовник - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»).
3. г/д № 10-08 «Дослідження впливу порошку метакаоліну на зміну властивостей фізико-хімічної системи «цемент - заповнювач» (замовник – ПАТ Ватутинський комбінат вогнетривів);
4. г/д № 11-04 Розробка технології пресованого шамотного легковагу ШЛ-04 (замовник ТОВ «Торговий Дім «Техекспо»).

На кафедрі діє денна та заочна аспірантура.

Навчально-методична робота

Кафедра «Технологій харчової промисловості» виконує підготовку фахівців за напрямом «Професійна освіта. Харчові технології» по двом спеціальностям:

«Технологія харчування
та ресторанний сервіс»

«Технологія харчових виробництв»

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Форми навчання: денна, заочна.
Навчання проводиться на бюджетній та на контрактній основах.

Крім дисциплін загально-інженерного профілю і дисциплін педагогічної спрямованості, студенти отримують ґрунтовну фахову підготовку під час вивчення таких предметів:

 • Бухоблік та аудит
 • Основи фізіології та гігієни харчування
 • Управління якістю харчових виробництв
 • Теоретичні основи технологій харчової продукції
 • Товарознавство харчових продуктів
 • Методи контролю продукції у ресторанному господарстві
 • Сучасні напрями нутріциології
 • Технологія харчових продуктів дієтичного призначення
 • Технологія харчових продуктів для різних верств населення
 • Основи керамічного матеріалознавства     в харчовій промисловості
 • Основи кулінарного мистецтва
 • Технології національної кухні
 • Менеджмент підприємств ресторанного господарства
 • Маркетинг у ресторанному господарстві
 • Організація дипломатичних прийомів
 • Сервісологія
 • Бухоблік та аудит
 • Основи фізіології та гігієни харчування
 • Управління якістю харчових виробництв
 • Теоретичні основи технологій харчових виробництв
 • Товарознавство харчових продуктів
 • Методи контролю харчових виробництв
 • Сучасні напрями нутріциології
 • Основи керамічного матеріалознавства в харчовій промисловості
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Менеджмент харчових виробництв
 • Технологія цукрового виробництва
 • Технологія зберігання і переробки зерна
 • Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
 • Технологія молока та молочних продуктів
 • Технологія м 'яса та м 'ясопродуктів
 • Технологія риби та морепродуктів
 • Технологія бродильних виробництв
 • Технологія жирів та жирозамінників
 • Технологія консервування плодів та овочів

Випускник може працювати: викладачем загально-інженерних та спеціальних дисциплін в навчальних закладах різного рівня акредитації, технологом на підприємствах харчової промисловості, керівником або завідуючим виробництвом на підприємствах харчової промисловості та ресторанного бізнесу.
Кваліфікація: інженер-технолог, викладач дисциплін в галузі харчової промисловості.

Кафедра сприяє працевлаштуванню своїх випускників.  З 2009 року наші випускники вже працюють викладачами, майстрами виробничого навчання в професійних ліцеях, технікумах, ВНЗ та технологами на виробництвах харчової галузі.

Умови вступу до вищого навчального закладу (IV рівень акредитації):

Для вступу на перший курс необхідно мати  три сертифіката: два  обов'язкові: – математика, українська мова та література центра незалежного тестування та один з сертифікатів  на вибір: з фізики або з хімії (бали не нижче 124).
Випускники технікумів, коледжів можуть бути зараховані відразу на старший курс очної або заочної форми навчання (скорочений термін навчання) без сертифікатів на основі фахового випробування.
З питань щодо вступу звертатись за тел. (8-057) 733-79-99.Навчальні лабораторії кафедри

Кафедра має у своєму складі 4 навчальні лабораторії та предметну аудиторію. Навчальний процес на належному рівні забезпечують завідувачі лабораторіями Кириченко Софія Іванівна та Демидова Наталія Василівна.

Лабораторія харчових технологій

  

Лабораторія знаходиться у приміщенні гуртожитку, що розташований по провулку Отакара Яроша, 5; займає площу 75 кв. м. 
Лабораторія оснащена технологічним обладнанням харчової галузі, такими як електричні плити, пароконвекційна піч, фритюрниця, холодильник, наборами посуду, блендери, міксери.
Тут проводяться заняття з дисциплін:
- технологія виробництва продукції громадського харчування;
- основи професійної майстерності;
- виробниче навчання.

Лабораторія організації та обслуговування у ресторанному господарстві

 

Лабораторія знаходиться у приміщенні гуртожитку, що розташований по провулку Отакара Яроша, 5.
Лабораторія займає площу 36 кв. м. Лабораторію обладнано банкетними столами різної форми та наборами різноманітних сервізів, необхідних у ресторанному господарстві.
Тут проводяться заняття з дисципліни «Організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства».


Лабораторія обладнання харчових технологій (ауд. 307/1)

 Лабораторія знаходиться у першому корпусі на третьому поверсі та займає площу 40 кв. м.

Лабораторію обладнано термостатом, рефрактометром, сахариметром, рН-метром, центрифугою, шафою сушильною, вагами торсіонними, потенціометрами, блендером, м'ясорубкою, овочерізальною машиною, скиборізкою.

Тут проводяться заняття з дисциплін:

- методи контролю харчових виробництв;
- процеси та апарати харчових виробництв;
- товарознавство;
- харчові технології;
- управління якістю у закладах ресторанного господарства ;
- експлуатація харчового обладнання;

 

Лабораторія дипломного проектування (125/2)

Лабораторія знаходиться у другому корпусі на першому поверсі та займає площу 30 кв. м.
Лабораторію обладнано приладами для проведення лабораторних робіт, витяжною шафою, сушильними шафами, мікроскопом, хімічними розчинами та лабораторним посудом.
Тут виконують науково-дослідницькі роботи студенти-дипломники та аспіранти к

Наші викладачі


На кафедрі працюють на постійних посадах 5 викладачів. Вони забезпечують викладання більш ніж 20 дисциплін, керівництво дипломними роботами та практиками. Додатково 5 викладачів працюють за сумісництвом. Це ведучі спеціалісти підприємств, установ та вищих навчальних закладів Харкова, що на високому рівні забезпечують виконання дипломних проектів та магістерських робіт.Скородумова Ольга Борисівна
д.т.н., старший науковий співробітник, професор, завідуюча кафедри.
Сфера наукових інтересів: дослідження золь-гель переходу в органо-неорганічних гелях кремнезему, керований синтез заданої фази в природних каолінах та синтетичних кремнійорганічних матеріалах. В 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: «Ультрадисперсні порошки полі функціонального призначення на основі композицій системи MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2».
Викладає курси: системний аналіз і САПР, основи наукових досліджень; основні напрямки розвитку та інновації в галузі, теорія і практика експерименту, процеси та апарати харчової промисловості та ін..Лазарєва Тетяна Анатолівна к.п.н., доцент, заступник завідуючого кафедри;
Сфера наукових інтересів: Формування творчої особистості майбутніх інженерів-технологів харчової галузі.
В 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Формування професійних вмінь майбутніх фахівців із загальної хімічної технології засобами задачного навчання».
Викладає курси: моделювання технологічних процесів харчової галузі, технологічне обладнання харчової галузі, технологія виробництва продукції громадського харчування.Гончаренко Яна Миколаївна  к.т.н., асистент, секретар кафедри.
  Сфера наукових інтересів: золь-гель синтез органо-неорганічних гелів кремнезему, дослідження отримання заданої фази в природних каолінах та синтетичних кремнійорганічних сполуках. Тема кандидатської дисертації: «Високодисперсні кремнеземисті порошки для стоматологічних мас».  Лауреат стипендії «Харківської обласної державної адміністрації ім. М.В. Бекетова».
 Викладає курси: технологічне обладнання харчової галузі, процеси та апарати харчової промисловості, технологія виробництва продукції громадського харчування, харчові технології та ін.Гонтар Тетяна Борисівна  асистент.
Сфера наукових інтересів: термодинамічні аспекти фазоутворення в екзотермічних сумішах.
 Викладає курси: методи контролю харчових виробництв, товарознавство, управління якістю у закладах ресторанного господарства, біохімія та фізіологія харчування, сучасні напрями нутриціології та ін.


Липовий Денис Васильович  асистент.

Викладає курси: Технологія виробництва продукції ресторанного господарства, харчові технології, організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства та ін.

Переможець конкурсів: «XI міський конкурс професійної майстерності кухарів, кондитерів, пекарів, барменів та офіціантів», «Міжнародний конкурс юніорів з кулінарного мистецтва і сервісу в Україні» в номінації «Сервіс-клас».Демидова Наталія Василівна  завідуюча лабораторій «Лабораторія харчових технологій», «Лабораторія організації та обслуговування у ресторанному господарстві», асистент.
Викладає курси: технологія виробництва продукції громадського харчування, основи професійної майстерності, організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства.Кириченко Софія Іванівна  завідуюча лабораторій «Лабораторія обладнання харчових технологій» та «Лабораторія дипломного проектування»; забезпечує документообіг на кафедрі технологій харчової промисловості; є головою профбюро технологічного факультету.Кича Наталія Сергіївна  інженер, здобувач наукового ступеню кандидата технічних наук.