Кафедра хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій

Історична довідка


Кафедра заснована в 1958 р. і тоді називалася кафедрою «Загальної хімічної технології, процесів і апаратів». Першим її завідувачем був учасник Великої Вітчизняної війни к.т.н, доцент Микола Андрійович Сидоров.

В 1991 р. відбулася її реорганізація в кафедру «Хімії, машин і апаратів хімічних виробництв». З тих пір кафедрою беззмінно керує доктор технічних наук, професор Микола Григорович Ілюха.

У плині останніх 10 років, кафедра дала розвиток декільком спеціалізаціям, які надалі змогли існувати як окремі кафедри:

 • Кафедра поліграфічного виробництва й комп'ютерної графіки
 • Кафедра технологій харчової промисловості
 • Кафедра технології й дизайну

Місцезнаходження кафедри:

вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003
корпус 1, ауд. 301
Телефони:

(057) 733-79-94
(057) 733-79-74
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукова праця

На кафедрі проводяться дослідження з наступних напрямків:

 1. Розробка композиційних в'язких матеріалів із заданими морфологічними характеристиками;
 2. Розробка технології одержання високодисперсного порошку магнетиту і дослідження його фізико-хімічних характеристик і можливостей його використання;
 3. Розробка вдосконалених технологій переробки нафти й газу.

Госпдоговірні теми: 
1. «Створення ресурсозберігаючої технології самоотверджуючихся коррозіонностійких композиційних матеріалів»;
2. «Створення науково-технічних основ ресурсозберігаючої технології в'язких матеріалів».

Спільно з НАН України створена наукова лабораторія для нових фізико-хімічних досліджень. У зв'язку з цим опубліковано ряд наукових статей і монографій.


На кафедрі діє денна й заочна магістратура й аспірантура.

Учбово-методична робота

Кафедра «Хімії, нафтоорганічного синтезу й хімічних технологій» виконує підготовку фахівців з напрямку «Професійна освіта. Процеси та обладнання хімічних і нафтогазових виробництв», «Обдалнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» за спеціальностями:

1.«Обладнання хімічних, харчових виробництв і підприємств ремонтно-будівельних матеріалів та реставраційних робіт»


Випускникам привласнюється кваліфікація: бакалавр по інженерній механіці (диплом бакалавра), фахівець із інженерної механіки (диплом фахівця), магістр інженерної механіки, дослідник (диплом магістра).


Крім дисциплін загальноінженерного профілю й дисциплін педагогічної спрямованості, студенти одержують ґрунтовну професійну підготовку при вивченні таких предметів:

 • загальна хімічна технологія;
 • процеси хімічних виробництв;
 • машини й апарати хімічних виробництв;
 • типове обладнання хімічних, харчових, будівельних виробництв;
 • експлуатація хімічного, харчового, будівельного обладнання;
 • моделювання хіміко-технологічних процесів;
 • проектування й методи розрахунку хімічного обладнання з використанням САПР;
 • матеріалознавство;
 • корозія й захист хімічної апаратури;
 • основи теорії надійності;
 • екологічний моніторинг і захист навколишнього середовища.

Під час виробничих практик і при проведенні екскурсій студенти мають можливість ознайомитися з обладнанням сучасних підприємств.

У процесі навчання студенти одержують:

 • якісну теоретичну підготовку в галузях хімічної технології, процесів і апаратів хімічних виробництв, основ комп'ютерного конструювання, теорії проектування й розрахунку конструкцій;
 • практичні навички експлуатації обладнання підприємств хімічної, нафтогазовидобувної, нафтогазопереробної, харчової, металургійної, будівельної промисловості; проведенні сучасних інженерних розрахунків; побудові технологічних схем сучасного виробництва; навички роботи з технологіями комп'ютерного 3D-конструювання; навички роботи із системами автоматизованого проектування;
 • уміння організувати й очолити роботу трудового колективу.

Випускники можуть працювати:

- інженерами з монтажу, експлуатації, обслуговування й ремонту обладнання на добувних і переробних підприємствах хімічної, газової, нафтохімічної, харчової, будівельної промисловості;
- конструкторами обладнання для різних галузей народного господарства;
- інженерами проектних і конструкторських бюро, науково-дослідних інститутів;
- менеджерами й консультантами підприємств здійснюючих продаж, поставку й монтаж різного технологічного обладнання й запчастин.


2. «Професійна освіта. Нафтогазова справа. Процеси та обладнання хімічних і нафтогазових виробництв»


Випускникам привласнюється кваліфікація: бакалавр фахівець-механік, викладач практичного навчання в галузі хімічної технології й машинобудування (диплом бакалавра), фахівець інженер-механік, викладач дисциплін в галузі хімічної технології й машинобудування (диплом фахівця), магістр інженер-механік, педагог, дослідник в галузі хімічної технології й машинобудування (диплом магістра).

У процесі навчання студенти вивчають наступні спеціальні дисципліни:

 • загальна хімічна технологія;
 • процеси хімічних виробництв;
 • машини й апарати хімічних виробництв;
 • типове обладнання хімічних виробництв;
 • технологія й обладнання видобутку нафти й газу;
 • експлуатація хімічного обладнання;
 • проектування й методи розрахунку хімічного обладнання з використанням САПР;
 • корозія й захист хімічної апаратури;
 • екологічний моніторинг і захист навколишнього середовища.

Навчальний план спеціальності включає також проведення виробничих і педагогічних практик. Зі студентами проводяться екскурсії на сучасні підприємства газодобувної й хімічної промисловості.


У процесі навчання студенти одержують:

 • якісну теоретичну підготовку в галузі хімічної технології; основ комп'ютерного конструювання; теорії проектування й розрахунку конструкцій;
 • фундаментальну теоретичну підготовку в галузі педагогічних і психологічних наук і методики викладання;
 • практичні навички в експлуатації обладнання підприємств хімічної, нафтогазовидобувної, нафтогазопереробної, харчової промисловості;
 • практичні навички в проведенні сучасних інженерних розрахунків;
 • практичні навички в побудові технологічних схем сучасного виробництва;
 • практичні навички при роботі з технологіями комп'ютерного 3 D-Конструювання;
 • практичні навички в організації занять по спеціальних дисциплінах і методиці їхнього проведення;
 • практичні навички роботи керівника колективу.

Випускники можуть працювати:

- інженерами з монтажу, експлуатації, обслуговування й ремонту обладнання на добувних і переробних підприємствах хімічної, газової, нафтохімічної, харчовий, будівельної промисловості;

- інженерами проектних і конструкторських бюро, науково-дослідних інститутів

- викладачами спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах, ліцеях, технікумах, коледжах, а також у ВНЗ III і IV-го рівнів акредитації.


Кафедра сприяє працевлаштуванню своїх випускників. Наші випускники працюють викладачами, майстрами виробничого навчання в професійних ліцеях, технікумах, ВНЗ і технологами на виробництвах харчової, хімічної, нафтохімічної галузей промисловості.

Умови вступу до ВНЗ (IV рівень акредитації):

Для вступу на I курс необхідно мати три сертифікати: два обов'язкових: математика, українська мова й література центра незалежного тестування й один із сертифікатів на вибір: по фізиці або хімії (бали не нижче 124).
Випускники технікумів, коледжів
можуть бути зараховані відразу на старший курс очної або заочної форми навчання (скорочений строк навчання) без сертифікатів на основі екзамену із професійного навчання.

З питань вступу звертатися за тел.: (057) 731-25-63 – приймальна комісія.

При академії працюють 8-і, 6-і, 4-х, 3-х і 2-х місячні підготовчі курси. Із всіх питань звертатися в приймальну комісію.

Для іноземних студентів при академії діє Центр підготовки іноземних громадян
м. Харків, вул. Потебні 3,
тел.: (057) 706-39-71
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інтернет сайт академії – uipa.edu.ua

Електронна адреса академії – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Кафедра має у своєму складі 4 навчальні лабораторії й предметна аудиторія. Навчальний процес на належному рівні забезпечують завідувач лабораторією Спасибова Ольга Іванівна.


Лабораторія нафтоорганічного синтезу й хімічних технологій (ауд. 301/1)


Лабораторія перебуває в першому корпусі на третьому поверсі й має площу 52 кв. м.
Лабораторія обладнана термостатом, рефрактометром, сахариметром, рн-метрами, центрифугою, шафами сушильними, потенціометрами, вагами аналітичними й технохимическими, хімічним посудом, установками для хімічного й нафтоорганічного синтезу, спектрофотометром (ФЭК).

 

Тут проводяться заняття по дисциплінах:

«Хімія нафти й газу», «Основи теорії хіміко-технологічних систем», «Загальна хімічна технологія», «Основи розрахунку й конструювання хіміко-технологічних систем», «Технологія переробки нафти й газу». 


  

Лабораторія процеси й устаткування хімічних і нафтогазових виробництв (319/1)

Лабораторія перебуває в першому корпусі на третьому поверсі й має площу 46 кв. м.
Лабораторія обладнана досвідчене-промисловими установками різних хімічних і нафтогазових виробництв.

Тут проводяться заняття по дисциплінах:

«Процеси й апарати хімічних виробництв», «Основи експлуатації модернізації й реконструкції хімічних производст», « Експлуатація й обслуговування машин», «Технологічне устаткування хімвиробництв», «Теорія тихнических систем», «Історія інженерної діяльності».


Лабораторія хімії й фізико-хімічних методів аналізу (303/1)

Лабораторія перебуває в першому корпусі на третьому поверсі й має площу 30 кв. м.
Лабораторія обладнана термостатом, рефрактометром, рн-метрами, центрифугою, потенциостатом, флюористатом, вагами аналітичними й технохимическими, хімічним посудом, фотоколориметром, апаратом КИППА, приладом Фигуровского, віскозиметрами, поляриметром, мікроскопом.


Тут проводяться заняття по дисциплінах:

«Хімія», «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична хімія», «Фізколоїдна хімія», «Фізика й хімія полімерів».


Лабораторія наукових досліджень (303 /1)

Лабораторія перебуває в першому корпусі на третьому поверсі. Площа 30 кв. м.

Лабораторія обладнана приладами й реактивами для проведення лабораторних досліджень, витяжною шафою, сушильними шафами, мікроскопом, аналітичними вагами, хімічним посудом, ареометрами, установками для синтезу.

Тут студенти, магістри й аспіранти кафедри виконують науково-дослідні й магістерські роботи.

 

 

 

 

 


 

На кафедрі працюють на постійній основі 8 викладачів. Вони забезпечують викладання більше ніж 32 дисциплін, керівництво дипломними роботами та практиками. Додатково 2 викладача працюють за сумісництвом. Це провідні спеціалісти підприємств, установ та вищих учбових закладів Харкова, на високому рівні забезпечують виконання дипломних проектів та магістерських робіт.

Ілюха Микола Григорович – завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук.

Сфера наукових інтересів: дослідження в галузі створення ресурсозберігаючих технологій композиційних в'язких матеріалів. Нанотехнологгії.


Ілюха М.Г. є головою хімічної секції Північно-східного регіону НАН України, науковим експертом в області хімічного матеріалознавства Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, членом спеціалізованих рад, керівником секції хімії й хімічної технології СВНЦ НАН України, членом керамічного суспільства США й академії наук Німеччини. Ілюха М.Г. має вітчизняні й закордонні наукові нагороди: 2 золоті медалі на Брюссельській виставці, гранти за кращі доповіді на наукових конгресах у США, Німеччини, Іспанії, Японії. Він є переможцем у номінації «Науковець» 2001-2008 р.р. Ним опубліковані 160 праць, у тому числі 2 монографії, 240 статей, 40 доповідей. Йому належать 35 винаходів, 8 патентів. Під його керівництвом підготовлені 2 доктори наук і 10 кандидатів наук.


Викладає курси:
«Хімія», «Хімія нафти та газу», «Основи теорії хіміко-технологічних систем», «Загальна хімічна технологія», «Основи розрахунку та конструювання хіміко-технологічних систем».


Александров Олександр Валентинович – к.х.н., доцент, заступник завідуючого кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Кислотно-відновні комплексно-створюючі властивості комплексита, який містить амідоксимні і гидроксовані угрупування неводних і змішаних розчинника».

Сфера наукових інтересів: нанотехнології; створення нових композиційних матеріалів.

Викладає курси: «Хімія», «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична хімія», «Фізколоїдна хімія», «Фізика та хімія полімерів».


Цихановська Ірина Васильївна – к.х.н, доцент.

Сфера наукових інтересів: високодисперсний магнетит-синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей та шляхів використання.

Тема кандидатської дисертації: «Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей ненасичених ефірів оксимов».

Викладає курси: «Хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Хімія нафти та газу», «Технологія переробки нафти та газу».


Новосельцев Олександр Олександрович – приват-доцент.

Сфера наукових інтересів: дослідження технологічного обладнання нафтогазових та хімічних виробництв, оптимізація умов протікання процесів та удосконалення обладнання.

Викладає курси: «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Основи експлуатації, модернізації та реконструкції хімічних виробництв», «Експлуатація та обслуговування машин», «Технологічне обладнання хімвиробництв», «Теорія технічних систем», «Історія інженерної діяльності».


Войтенко Олександр Олексійович – асистент.

Сфера наукових інтересів: синтез і дослідження фізико-хімічних властивостей полімерних матеріалів.

Викладає курси: «Хімія», «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична хімія», «Фізколоїдна хімія», «Фізика й хімія полімерів».


Барсовая Зоя Валеріївна – асистент.

Сфера наукових інтересів: створення та дослідження композиційних матеріалів на основі гексаферита барію, магнетиту та інших високо дисперсійних феритів.

Викладає курси: «Хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Хімія нафти та газу», «Фізколоїдна хімія», «Технологія переробки нафти та газу».


Спасібова Ольга Іванівна – асистент.

Сфера наукових інтересів: дослідження технологічних параметрів різних технологічних процесів та обладнання.

Викладає курси: «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Основи експлуатації, модернізації та реконструкції хімічних виробництв», «Експлуатація та обслуговування машин», «Технологічне обладнання хімвиробництв», «Теорія технічних систем», «Історія інженерної діяльності».Кучеренко
Наталія Сергіївна – асистент.

Сфера наукових інтересів: психолого-педагогічні відносини у процесі навчання.

Викладає курси: «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Машини та апарати хімічного виробництва», «Типове обладнання хімвиробництв», «Основи експлуатації, модернізації та реконструкції хімічних виробництв».


Триполка Зоя Іванівна – інженер 1-ої категорії.

Сфера наукових інтересів: удосконалення експериментальних досліджень фізико-хімічних властивостей синтезованих речовин.