Іноваційно-методична група

Мета роботи: Проведення науково-дослідної роботи по вивченню стану інноваційних процесів в інженерно-педагогічних закладах освіти та розробка заходів по активізації інноваційної діяльності в них.

Більш детальна інформація про роботу іноваційно-методичної групи доступна за посиланням: student.uipa.edu.ua

 

 

 

ІННОВАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ГРУПА


Мета роботи

Проведення науково-дослідної роботи по вивченню стану інноваційних процесів в інженерно-педагогічних закладах освіти та розробка заходів по активізації інноваційної діяльності в них.


Виконавці

Керівник теми: к.пед.н., доцент, докторант кафедри педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії Штефан Людмила Володимирівна виконавці: асистент кафедри педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії Бачієва Л.О., ст.гр.ДМТ ПВ-6 Черкасова О.В, Буднік О.Г.


Етапи виконання НДР:


Перший етап:

- визначення стану інноваційної діяльності в інженерно-педагогічних закладах освіти шляхом проведення моніторингової роботи;
- проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів щодо інноваційної компетентності;
- проведення серед студентів конкурсу на кращу інноваційну ідею на основі аналізу курсових та дипломних робіт, проведення конференції по результатам конкурсу.

Другий етап:

- створення лабораторії інноваційних технологій (лабораторія відеозасобів, лабораторії біоадекватних технологій);
- організація інноваційної роботи на виробничих та педагогічних практиках, за результатами якої організувати видання журналу „Інноваційний щоденник практики”;
- проведення майстер-класів провідними викладачами ВНЗ з метою ознайомлення контингенту цих закладів з інноваційними підходами в навчанні, проведення конференцій, семінарів для викладачів і студентів.

Третій етап:

- проведення систематизації інноваційної діяльність в інженерно-педагогічних закладах освіти шляхом розробки заходів по обліку та експертизі інноваційних навчально-методичних матеріалів; проведення конференцій, семінарів для викладачів і студентів.