Іванченко Ольга Сергіівна


старший викладач кафедри ПФіОТ

В коло наукових інтересів входять: мотивація професійної діяльності, психологія діяльності в особливих умовах, психологічні та соціально-психологічні тренінги.

Автор 7 наукових праць у фахових виданнях, співавтор 2 монографій з проблем мотивації навчальної діяльності, успішності навчання студентів.