Про розгляд та затвердження системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в УІПА. Від 27.10.2015р.