Про проведення конкурсного відбору при заміщені вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів. Від 15.12.2015р.