Про результати моніторингу функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. Від 29.03.2016р.