051 Спеціальність «Економіка» спеціалізація «Економіка підприємства»

051 Спеціальність «Економіка» спеціалізація «Економіка підприємства» охоплює (вивчає) всі етапи створення та функціонування підприємства – від підготовки та оформлення необхідних документів до функціонування підприємства.

Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства.

Професійні назви робіт, які здатен виконувати здобувач вищої освіти за ступенем вищої освіти «Магістр» (спеціалізація - "Економіка підприємств") зі спеціальності 051 «Економіка»:

•       начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів;

•       керівні працівники апарату центральних органів державної влади;

•       керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;

•       керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;

•       керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;

•       керівники підрозділів маркетингу;

•       викладачі університетів та інших вищих навчальних закладів;

•       фахівці в галузі праці та зайнятості;

•       наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);

•       професіонали з фінансово-економічної безпеки;

•       професіонали у сфері раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;

•       аудитори;

•       економісти.

Значення професії економіста просто неоціненно, так як він зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Кафедра акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал. На ній працює 2 доктори економічних наук, професори, 8 кандидатів економічних наук, доцентів. Водночас, на кафедрі працюють молоді, енергійні, комунікабельні викладачі середній вік яких становить 40 років.

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

Базами проходження виробничої та технологічної практик є органи державної влади, банки, промислові підприємства всіх форм власності, підприємства сфери послуг.