Списки рекомендованних до зарахування

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Бакалавр

Факультет Енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів

5 файлів

Факультет Міжнародних освітніх програм

1 файл

Факультет Комп’ютерних інтегрованих технологій в виробництві та освіті

4 файла

Факультет Технологічний

3 файла

Список осіб, які переведенні на вакантні місяця державного замовлення

 

Бакалавр (скороченний термін  навчання)

Факультет Енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів

6 файлів

Факультет Міжнародних освітніх програм

1 файл

Факультет Комп’ютерних інтегрованих технологій в виробництві та освіті

5 файлів

Факультет Технологічний

2 файла

Факультет Економічних, управлінських та освітніх технологій

3 файла

 

Факультет Міжнародних освітніх програм

 

Реєстр осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра (на перший курс) на базі повної загальної середньої освіти

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Бакалавр

14 файлів

 

 

Бакалавр (зі скороченним терміном навчання)

6 файлів

 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання на 2 курс)

1 файл

 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання на 3 курс)

9 файлів