Накази на зарахування

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ