hKNQZE0QeiY Освітні програми 2016

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За спеціальністю:

015.10 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (Компютерні технології)

Галузь знань

01 Освіта

Напрям підготовки

015 Професійна освіта

Спеціалізація

015.10 Комп’ютерні технології

Кваліфікація

Фахівець в галузі комп’ютерних технологій, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра інформаційних комп`ютерних і поліграфічних технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

 • технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • технічний фахівець в галузі управління
 • керівник підрозділів комп’ютерних послуг
 • викладач професійно-технічного навчального закладу в освітніх установах різного рівня;
 • інструктор виробничого навчання;
 • майстер виробничого навчання;
 • викладач-стажист;
 • керівник виробничої практики;
 • завідувач навчальною лабораторією;
 • викладач праці;
 • викладач інформатики;

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

Освітньо-професійна програма


Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Інформатика та комп'ютерні технології

Основи здоров'язбереження

Психологія

Теоретико-правові основи освіти

Теоретична та прикладна механіка

Фізика

Фізичне виховання

Хімія

2 курс

Вища математика

Вікова та педагогічна психологія

Теоретичні основи електротехніки

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Комп’ютерні технології в офісі

Методологічні засади професійної освіти

Метрологія, стандартизація і управління якістю

Комп'ютерне документоведення

Психологія праці

Електричні методи та засоби вимірювання

Теорія та методика виховної роботи

Україна в світовому культурному просторі

Українське фахове мовлення

Фізичне виховання

Філософія

3курс

Графіка та візуалізація

Дидактичні основи професійної освіти

Економіка

Програмна інженерія

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Управління інформацією та видавничі системи

МПН:дидактичне проектування

Основи енерго та ресурсозбереження

Основи інженерно-педагогічної творчості

Основи корекційної педагогіки

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Стиль образу, мовлення та поведінки

Фізичне виховання

4 курс

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Економіка підприємств у галузі

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Комп’ютерні технології навчання

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Креативні технології навчання

МПН: основні технології навчання

Основи охорони праці

Програмне забезпечення систем управління та навчання

Соціальні та професійні питання програмування

Цілісність та безпека інформації

Фізичне виховання

Практики

Професійна та практична підготовка (1курс)

Професійна та практична підготовка (2курс)

Технологічна практика

Педагогічна практика

Державна атестація

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За спеціальністю:

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Кваліфікація

Бакалавр з машинобудування

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  скорочена форма навчання 3 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – скорочена форма навчання 4 роки

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • Менеджер в галузі управління та організації підприємств підйомно-транспортних машин;
 • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу автомобільного транспорту;

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

 

Робочі програми (прискоренники)

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Інформатика та комп'ютерні технології

Основи здоров'язбереження

Основи психології і педагогіки

Теоретична та прикладна механіка

Україна в світовому культурному просторі

Українське фахове мовлення

Фізика

Фізичне виховання

Філософія

Хімія

2 курс

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Механізація та безперервний транспорт

Надійність, довговічність і якість машин

Опір матеріалів

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Прикладна механіка

Розрахунок та проектування металевих конструкцій

Стандартизація та якість продукції

Стиль образу, мовлення та поведінки

Теорія зварювальних процесів

Технологія машинобудування

Технологія та обладнання зварювання плавленням

Фізичне виховання

3курс

Будівельні машини та обладнання

Вантажопід'йомні машини

Виробництво зварних конструкцій

Гідропневмопривід ПТМ

Економіка підприємств у галузі

Електрообладнання та автоматизоване керування ПТМ

Зварювання тиском

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Контроль якості зварювання

Машини безперервного транспорту

Монтаж, експлуатація і ремонт ПТМ

Основи охорони праці

Розрахунок та проектування металевих конструкцій

Технології поверхневого зміцнення

Технологія та обладнання зварювання

Фізичне виховання

Практики

Професіина та практична підготовка

Технологічна практика

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕКОНОМІКА

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта. Економіка

Спеціалізація

- економіка, маркетинг та менеджмент

Кваліфікація

- фахівець у галузі економіки, маркетингу та менеджменту, викладач практичного навчання в галузі економіки

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно - педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- кафедра економіки та організації діяльності суб`єктів господарювання

Можлива професійна діяльність випускника:

Майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

Менеджери в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 

Менеджери з бухгалтерського обліку

Менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки 

Менеджери (управителі) з реклами

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

Економісти

Бухгалтери та касири-експерти 

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

Організатори діловодства  (види економічної діяльності)

Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності 

 Навчальний план

–     Графік організації навчального процесу

–     Навчальний план


Робочі програми

1 курс

Інформатика та комп'ютерні технології

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Основи здоров'язбереження

Фізика

Економічна теорія

Професіина та практична підготовка

Психологія

Теоретико-правові основи освіти

Хімія

2 курс

Вища математика

Вікова та педагогічна психологія

Економіка підприємства

Менеджмент

Методологічні засади професійної освіти

Професіина та практична підготовка

Україна в світовому культурному просторі

Філософія

Іноземна мова

Бізнес-планування

Комп’ютерні технології в офісі

Основи економічної безпеки

Психологія праці

Теорія та методика виховної роботи

Українське фахове мовлення

Фізичне виховання (основи здоров"язбереження)

3курс

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Дидактичні основи професійної освіти

Маркетинг

Організація підприємницької діяльності

Основи корекційної педагогіки

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Статистика

Стиль образу, мовлення та поведінки

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання (основи здоров"язбереження)

МПН:дидактичне проектування

Облік та аудит

Основи енерго та ресурсозбереження

Основи інженерно-педагогічної творчості

Фінанси

4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Економічний аналіз

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Креативні технології навчання

МПН:основні технології навчання

Методи економіко-матем. моделювання і прогнозування в економіці

Основи охорони праці

Планування та організація діяльності підприємств

Потенціал і розвиток підприємства

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

Методи економіко-матем.моделювання і прогнозування в економіці

Політологія

Стиль образу, мовлення та поведінки

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості»

Галузь знань

0516 Текстильна та легка промисловість

Напрям підготовки

Технологія виробів легкої промисловості

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Бакалавр з технології виробів легкої промисловості

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Теухнологій і дизайн

Можлива професійна діяльність випускника:

- Технік -технолог

- Технік-конструктор

- Кресляр-конструктор

- Технік з підготовки виробництва

- Технолог

- Конфекціонер

- Технік з підготовки технічної документації


Робочі програми

1 курс

Інформатика та комп'ютерні технології

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Актуальні проблеми іторичних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Українське фахове мовлення

Фізика

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Основи психології і педагогіки

Україна в світовому культурному просторі

Хімія

Фізичне виховання

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

2 курс

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Вища математика

Основи охорони праці

Рисунок і живопис

Основи енерго та ресурсозбереження

Іноземна мова

Стиль образу, мовлення та поведінки

Економіка

Філософія

Комп'ютерні технології в офісі

Електротехніка

Теоретична та прикладна механіка

Фізичне виховання

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

3 курс

Матеріалознавство енергетичного виробництва

Стиль образу, мовлення та поведінки

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Конфекціонування

Матеріалознавство швейних виробів

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Обладнання для виготовлення виробів

Основи конструювання одягу

Основи формоутворення

Технологія швейного виробництва

Основи енерго та ресурсозбереження

Економика

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Екологія

Економіка підприємств та маркетинг

Конфекціонування

Концепції сучасного проектування виробів

Основи САПР

Основи конструювання виробів

Політологія

Проектування швейних підприємств

Технологія швейного виробництва

Автоматизація процесів швейного виробництва

Основи охорони праці

Правознавство

Соціологія

Управління якістю швейних виробів

Стиль образу, мовлення та поведінки

Фізичне виховання

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

 

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Галузь знань

- 0506 Енергетика

Напрям підготовки

- 6.050601 Теплоенергетика

Спеціалізація

Кваліфікація

- Бакалавр з теплоенергетики, основний напрям підготовки за кваліфікацією «Теплоенергетика»

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Робота в галузі теплоенергетики, в теплових мережах;
 • Обхідник по теплоенергетичному устаткуванню в цехах та відділах електростанцій
 • Інженер-технік у проектних організаціях
 • Інженер-техник з налагоджування, ремонту, та експлуатації теплоенергетичного устаткування на електричних станціях та підприємствах
 • Інженер-технік на підприємствах, де використовуються  теплоенергетичне устаткування
 • Енергетик у відділах підприємств, енергетик виробництва
 • Технік з експлуатації та ремонту теплоенергетичного устаткування
 • Технік-енергетик
 • Технік –теплотехнік
 • Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історичних процесів української державності

література

Фізичне виховання

література

Вища математика

література

Вступ до фаху та виробниче навчання

література

Інженерна та комп'ютерна графіка

література

Іноземна мова

література

Інформатика та комп'ютерні технології

література

Хімія

література

Україна в світовому культурному просторі

література

Основи психології і педагогіки

література

Українське фахове мовлення

література

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

література

Фізика

література

2 курс

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

література

Вища математика

література

Основи охорони праці

література

Фізичне виховання

література

Основи енерго та ресурсозбереження

література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Гідрогазодинаміка,гідродинамічні машини та системи

література

Економіка

література

Філософія

література

Комп'ютерні технології в офісі

література

Електротехніка

література

Теоретична та прикладна механіка

література

3 курс

Матеріалознавство енергетичного виробництва

література

Стиль образу, мовлення та поведінки

література

Технічна термодинаміка

література

Тепломасообмін

література

Технічна кібернетика

література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Технологічні схеми ТЕС і АЕС

література

Техніко-економічні основи роботи електростанцій

література

Паливо,топки і парові котли ТЕС і АЕС

література

Парові і газові турбіни та комбіновані енергетичні установки

література

Економика підприемств у галузі

література

Системи та обладнання хімводопідготовки

література

Фізичне виховання

література

Автоматизовані системи управління технологічними процесами в теплоенергетиці

література

4 курс

Теорія міцності,надійності та довговічності конструкцій

література

Технологічні схеми ТЕС і АЕС

література

Парові і газові турбіни та комбіновані енергетичні установки

література

Ядерні енергетичні установки(ядерні реактори і парогенератори АЕС)

література

Теплофікація та теплові мережі

література

Режими роботи ТЕС і АЕС

література

Системи та обладнання підготовки та подачі топлива

література

Системи та обладнання низько потенційного комплексу

література

Системи контролю та діагностики обладнання та технологічних процесів електростанцій

література

Ремонт,монтаж,налагодження,випробування, експлуатація  енергетичного обладнання

література

Системи екологічного забезпечення електростанцій

література

САПР обладнання та технологічних систем галузі

література

Системний енергетичний менеджмент

література

Фізичне виховання

література

 

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. НАФТОГАЗОВА СПРАВА.

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта. Нафтогазова справа

Спеціалізація

 

Кваліфікація

- Фахівець в нафтогазовій галузі, викладач практичного навчання в хімічній та нафтогазовій галузі

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра теплоенергетики та енергозберігаючих технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Майстер виробничого навчання
 • Технолог-наставник
 • Вихователь професійного-технічного навчального закладу
 • Робота у нафтогазовій галузі, на бурових свердловинах,виробничих цехах та дільницях 
 • Майстер з добування нафти, газу та конденсату
 • Майстер з експлуатації лінійної частини трубопроводів
 • Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів нафтогазової галузі
 • Майстер зміни

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історичних процесів української державності

(література) 

Фізичне виховання

(література)

Вища математика

(література)

Вступ до фаху та виробниче навчання

(література)

Інженерна та комп'ютерна графіка

(література)

Іноземна мова

(література)

Інформатика та комп'ютерні технології

(література)

Хімія

(література)

Теоретична та прикладна механіка

(література)

Психологія

(література)

Теоретико-правові основи освіти  

(література)

Основи здоров'язбереження

(література)

Фізика

(література)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За напрямом підготовки:

6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ТРАНСПОРТ)

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

6.010104 Професійна освіта (Транспорт)

Спеціалізація

-

Кваліфікація

Фахівець в галузі транспорту, викладач практичного навчання в галузі транспорту

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • Менеджер в галузі управління та організації підприємств автомобільного транспорту;
 • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу автомобільного транспорту;
 • Інженерно-технічний робітник для потреб бізнесу різних форм власності

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

 


Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

література

Вища математика

література

Вступ до фаху та виробниче навчання

література

Інженерна та комп'ютерна графіка

література

Іноземна мова

література

Інформатика та комп'ютерні технології

література

Інформатика та комп'ютерні технології

література

Основи здоров'язбереження

література

Психологія

література

Теоретико-правові основи освіти

література

Теоретична та прикладна механіка

література

Фізика

література

Фізичне виховання

література

Хімія

література

2 курс

Вища математика

література

Вікова та педагогічна психологія

література

Електротехніка

література

Іноземна мова

література

Комп’ютерні технології в офісі

література

Методологічні засади професійної освіти

література

Метрологія, стандартизація і управління якістю

література

Опір матеріалів

література

Психологія праці

література

Теоретична та прикладна механіка

література

Теорія та методика виховної роботи

література

Україна в світовому культурному просторі

література

Українське фахове мовлення

література

Фізичне виховання

література

Філософія

література

3курс

Деталі машин

література

Дидактичні основи професійної освіти

література

Економіка

література

Електрообладнання транспортних машин

література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Матеріалознавство та основи обробки матеріалів

література

МПН:дидактичне проектування

література

Надійність, довговічність та якість транспортних машин

література

Основи діагностики транспортних машин

література

Основи енерго та ресурсозбереження

література

Основи інженерно-педагогічної творчості

література

Основи корекційної педагогіки

література

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

література

Стиль образу, мовлення та поведінки

література

Теорія різання та інструмент

література

Фізичне виховання

література

4 курс

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

література

Економіка підприємств у галузі

література

Експлуатація та ремонт транспортних машин

література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Комп"ютерні технології навчання

література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

література

Креативні технології навчання

література

МПН:основні технології навчання

література

Основи охорони праці

література

Основи проектних розрахунків, модернізація та динаміка транспортних машин

література

Основи транспортної логістики

література

Підіймально-транспортні машини і механізми

література

Соціальна та корпоративна безпека

література

Транспортні машини

література

Фізичне виховання

література

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За спеціальністю:

015.11 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (МАШИНОБУДУВАННЯ)

Галузь знань

01 Освіта

Напрям підготовки

015 Професійна освіта

Спеціалізація

015.11 Машинобудування

Кваліфікація

Фахівець в галузі машинобудування, викладач практичного навчання в галузі машинобудування

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Можлива професійна діяльність випускника:

 • викладач професійно-технічного навчального закладу в освітніх установах різного рівня;
 • інструктор виробничого навчання;
 • майстер виробничого навчання;
 • викладач-стажист;
 • керівник виробничої практики;
 • завідувач навчальною лабораторією;
 • викладач праці;
 • викладач інформатики;

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Інформатика та комп'ютерні технології

Основи здоров'язбереження

Психологія

Теоретико-правові основи освіти

Теоретична та прикладна механіка

Фізика

Фізичне виховання

Хімія

2 курс

Вища математика

Вікова та педагогічна психологія

Електротехніка

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Комп’ютерні технології в офісі

Методологічні засади професійної освіти

Метрологія, стандартизація і управління якістю

Опір матеріалів

Психологія праці

Теоретична та прикладна механіка

Теорія та методика виховної роботи

Україна в світовому культурному просторі

Українське фахове мовлення

Фізичне виховання

Філософія

3курс

Деталі машин

Дидактичні основи професійної освіти

Економіка

Експлуатація верстатів та верстатних систем

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Матеріалознавство та основи обробки матеріалів

МПН:дидактичне проектування

Основи енерго та ресурсозбереження

Основи інженерно-педагогічної творчості

Основи корекційної педагогіки

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Стиль образу, мовлення та поведінки

Теорія різання та інструмент

Фізичне виховання

4 курс

Автоматизовані виробничі системи та технологічне оснащення верстатів

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Економіка підприємств у галузі

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Комп’ютерні технології навчання

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Креативні технології навчання

МПН: основні технології навчання

Основи охорони праці

Проектування і програмування обробки на верстатах з ЧПК

Системи автоматизованного проектування в машинобудуванні

Технологія сучасного машинобудування та забезпечення якості

Фізичне виховання

Практики

Професійна та практична підготовка (1курс)

Професійна та практична підготовка (2курс)

Технологічна практика

Педагогічна практика

Державна атестація