6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ОХОРОНА ПРАЦІ

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ОХОРОНА ПРАЦІ

Галузь знань - 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки - 6.010104 Професійна освіта. Охорона праці
Спеціалізація - Охорона праці та безпека життєдіяльності
Кваліфікація - Фахівець з охорони праці, викладач практичного навчання в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності
Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ - Українська інженерно-педагогічна академія
Випускаюча кафедра - Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації

Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Завідувач кабінету з техніки без пеки;
  • Страховий експерт з охорони праці;
  • Фахівець з охорони праці;
  • Оператор технічних засобів контролю небезпеки;
  • Фахівець з протипожежної безпеки;
  • Експерт технічний з промислової безпеки;
  • Фахівець з техногенно-екологічної безпеки;
  • Експерт з умов праці;
  • Інспектор з охорони праці.