6.015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зміст статті

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Галузь знань - 01 Освіта
Спеціальність - 015 Професійна освіта. Побутове обслуговування
Спеціалізація - організація обслуговування населення
Кваліфікація - фахівець в галузі організації обслуговування населення, викладач практичного навчання в галузі побутового обслуговування
Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ - Українська інженерно - педагогічна академія
Випускаюча кафедра - менеджменту

 

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.01010433 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Галузь знань - 0101      Педагогічна освіта
Напрям підготовки - 6.010104 Професійна освіта. Побутове обслуговування
Спеціалізація - організація обслуговування населення
Кваліфікація - фахівець в галузі організації обслуговування населення, викладач практичного навчання в галузі побутового обслуговування
Форма та термін навчання

- очна (прискорений термін навчання) - 3 роки

- заочна (прискорений термін навчання) - 3 роки

Навчальний підрозділ - Українська інженерно - педагогічна академія
Випускаюча кафедра - менеджменту

 

Можлива професійна діяльність випускника:

Після закінчення навчання випускник має право працювати керівником або заступником керівника функціональних підрозділів організації в сфері побутового обслуговування населення (торгівельна, транспортна, готельно-ресторанний бізнес, банківська сфера, інформаційні послуги та ін.), наприклад:

- керівник підприємства, фірми та організації сфери побутового обслуговування;

- керівник, фахівець фінансового, бухгалтерського, економічного, планового підрозділу;

- керівник, фахівець кадрового підрозділу; - фахівець-аналітик, логістик;

- менеджер з питань комерційної діяльності, маркетолог;

- фахівець з організації та раціоналізації виробництва;

- адміністратор та ін.

Крім того, випускник має право працювати викладачем, а також організувати власну фірму, поєднуючи (при необхідності) більшість керівних функцій.

Навчальний план

– Графік організації навчального процесу

– Навчальний план

 


 

1 курс Іноземна мова Література
Інформатика та комп'ютерні технології Література
Інженерна та комп'ютерна графіка Література
Вища математика Література
Фізика Література
Психологія Література
Економічна теорія Література
Теоретико-правові основи освіти Література
Актуальні проблеми історічних процесів української державності Література
Основи здоров’язбереження Література
2 курс Україна в світовому культурному просторі Література
Українське фахове мовлення Література
Менеджмент Література
Основи економічної безпеки Література
Вища математика Література
Філософія Література
Іноземна мова професійно-ділового спілкування Література
Методологічні засади професійної освіти Література
Вікова та педагогічна психологія Література
Комп’ютерні технології в офісі Література
Бізнес-планування Література
Економіка підприємства Література
Теорія та методика виховної роботи Література
Психологія праці Література
3 курс Політичні, правові і соціальні системи в контексті геополітичних змін Література
Організація підприємницької діяльності Література
Стиль образу, мовлення та поведінки Література
Іноземна мова професійно-ділового спілкування Література
Дидактичні основи професійної освіти Література
Основи корекційної педагогіки Література
Організація діяльності підприємств Література
Маркетинг у сфері послуг Література
Основи енерго та ресурсозбереження Література
Основи інженерно-педагогічної творчості Література
Управлінські рішення Література
МПН:дидактичне проектування Література
Логістика Література
4 курс Соціальна та корпоративна безпека Література
Основи охорони праці Література
Іноземна мова професійно-ділового спілкування Література
Комп’ютерні технології навчання Література
МПН:основні технології навчання Література
Креативні технології навчання Література
Комунікативні процеси у педагогічній діяльності Література
Управління персоналом Література
Безпека життєдіяльності та цивільний захист Література
Стратегічне управління Література
Інформаційні технології у сфері послуг Література
Управління інноваціями та якістю Література
Комунікативний менеджмент Література
Контролінг Література