6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта. Харчові технології

Спеціалізація

- Харчові технології

Кваліфікація

- Фахівець в галузі харчових технологій викладач практичного навчання в галузі харчових технології

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра харчових та хімічних технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

  • Інженер-технолог підприємств харчової промисловості;
  • Технолог підприємств ресторанного господарства;
  • Керівник підприємств харчової промисловості;
  • Завідувач виробництвом підприємств ресторанного господарства;
  • Керівник підприємств ресторанного господарства;
  • Викладач спеціальних дисциплін в освітніх установах різного рівня;
  • Дослідник в харчовій галузі.