6.030103 ‑ ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.030103 ‑ ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Галузь знань

-0301 ‑ Соціально-політичні науки

Напрям підготовки

- 6.030103 ‑ Практична психологія

Спеціалізація

Кваліфікація

- Бакалавр, практична психологія, практичний психолог

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра практичної психології


Можлива професійна діяльність випускника:

  • практичний психолог у закладах освіти;
  • практичний психолог на підприємстві;
  • практичний психолог в органах державної влади та управління;
  • психолог-консультант;
  • лаборант (психологічні дослідження).

Навчальний план

  •   Графік організації навчального процесу;
  •   Навчальний план.