133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Зміст статті

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За спеціальністю:

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Кваліфікація

Бакалавр з машинобудування

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  скорочена форма навчання 3 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – скорочена форма навчання 4 роки

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Менеджер в галузі управління та організації підприємств підйомно-транспортних машин;
  • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу автомобільного транспорту;

Навчальний план

  • Графік організації навчального процесу;
  • Навчальний план.