133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Зміст статті

 

Робочі програми (прискоренники)

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Інформатика та комп'ютерні технології

Основи здоров'язбереження

Основи психології і педагогіки

Теоретична та прикладна механіка

Україна в світовому культурному просторі

Українське фахове мовлення

Фізика

Фізичне виховання

Філософія

Хімія

2 курс

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Механізація та безперервний транспорт

Надійність, довговічність і якість машин

Опір матеріалів

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Прикладна механіка

Розрахунок та проектування металевих конструкцій

Стандартизація та якість продукції

Стиль образу, мовлення та поведінки

Теорія зварювальних процесів

Технологія машинобудування

Технологія та обладнання зварювання плавленням

Фізичне виховання

3курс

Будівельні машини та обладнання

Вантажопід'йомні машини

Виробництво зварних конструкцій

Гідропневмопривід ПТМ

Економіка підприємств у галузі

Електрообладнання та автоматизоване керування ПТМ

Зварювання тиском

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Контроль якості зварювання

Машини безперервного транспорту

Монтаж, експлуатація і ремонт ПТМ

Основи охорони праці

Розрахунок та проектування металевих конструкцій

Технології поверхневого зміцнення

Технологія та обладнання зварювання

Фізичне виховання

Практики

Професіина та практична підготовка

Технологічна практика