133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Зміст статті

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За спеціальністю:

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Кваліфікація

Бакалавр з машинобудування

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  скорочена форма навчання 3 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – скорочена форма навчання 4 роки

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Менеджер в галузі управління та організації підприємств підйомно-транспортних машин;
  • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу автомобільного транспорту;

Навчальний план

  • Графік організації навчального процесу;
  • Навчальний план.

 

Робочі програми (прискоренники)

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Інформатика та комп'ютерні технології

Основи здоров'язбереження

Основи психології і педагогіки

Теоретична та прикладна механіка

Україна в світовому культурному просторі

Українське фахове мовлення

Фізика

Фізичне виховання

Філософія

Хімія

2 курс

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Механізація та безперервний транспорт

Надійність, довговічність і якість машин

Опір матеріалів

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Прикладна механіка

Розрахунок та проектування металевих конструкцій

Стандартизація та якість продукції

Стиль образу, мовлення та поведінки

Теорія зварювальних процесів

Технологія машинобудування

Технологія та обладнання зварювання плавленням

Фізичне виховання

3курс

Будівельні машини та обладнання

Вантажопід'йомні машини

Виробництво зварних конструкцій

Гідропневмопривід ПТМ

Економіка підприємств у галузі

Електрообладнання та автоматизоване керування ПТМ

Зварювання тиском

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Контроль якості зварювання

Машини безперервного транспорту

Монтаж, експлуатація і ремонт ПТМ

Основи охорони праці

Розрахунок та проектування металевих конструкцій

Технології поверхневого зміцнення

Технологія та обладнання зварювання

Фізичне виховання

Практики

Професіина та практична підготовка

Технологічна практика