015.10 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (Комп’ютерні технології)

Зміст статті

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За спеціальністю:

015.10 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (Компютерні технології)

Галузь знань

01 Освіта

Напрям підготовки

015 Професійна освіта

Спеціалізація

015.10 Комп’ютерні технології

Кваліфікація

Фахівець в галузі комп’ютерних технологій, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра інформаційних комп`ютерних і поліграфічних технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

 • технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • технічний фахівець в галузі управління
 • керівник підрозділів комп’ютерних послуг
 • викладач професійно-технічного навчального закладу в освітніх установах різного рівня;
 • інструктор виробничого навчання;
 • майстер виробничого навчання;
 • викладач-стажист;
 • керівник виробничої практики;
 • завідувач навчальною лабораторією;
 • викладач праці;
 • викладач інформатики;

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

Освітньо-професійна програма