Програма, характеристика та критерії оцінювання завдань фахового вступного випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс за іншим напрямом підготовки (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в УІ