Програма, характеристика та критерії оцінювання завдань фахового вступного випробування при прийомі на навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Інтелектуальна власність)»