Програма, характеристика та критерії оцінювання завдань фахового вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями (спеціалізаціями): 151 Автоматизація та комп’ютер