Програма, характеристика та критерії оцінювання завдань вступного іспиту з іноземної мови при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (денна та заочна форми навчання)