Програма, характеристика та критерії оцінювання завдань фахового вступного випробування «Основи економічних та управлінських знань» при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за «073 Менеджмент», 074