Програма, характеристика та критерії оцінювання завдань фахового вступного випробування з педагогіки, психології та методики професійного навчання для інженерно-педагогічних спеціальностей при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі здобу