Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування»,за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент

З 19 по 21 квітня 2021 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування»,за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент.

Подивитися висновки