Списки зарахованих

 

 

Бакалавр 1 курс вступ на основі повної загальної освіти, денна форма навчання 

Бакалавр вступ на базі ОКР молодший спеціаліст, денна форма навчання 

Магістр, денна та заочна форма навчання