Освітні програми

Освітні програми 2016

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За спеціальністю:

015.10 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (Компютерні технології)

Галузь знань

01 Освіта

Напрям підготовки

015 Професійна освіта

Спеціалізація

015.10 Комп’ютерні технології

Кваліфікація

Фахівець в галузі комп’ютерних технологій, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра інформаційних комп`ютерних і поліграфічних технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

 • технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • технічний фахівець в галузі управління
 • керівник підрозділів комп’ютерних послуг
 • викладач професійно-технічного навчального закладу в освітніх установах різного рівня;
 • інструктор виробничого навчання;
 • майстер виробничого навчання;
 • викладач-стажист;
 • керівник виробничої практики;
 • завідувач навчальною лабораторією;
 • викладач праці;
 • викладач інформатики;

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

Освітньо-професійна програма


Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Інформатика та комп'ютерні технології

Основи здоров'язбереження

Психологія

Теоретико-правові основи освіти

Теоретична та прикладна механіка

Фізика

Фізичне виховання

Хімія

2 курс

Вища математика

Вікова та педагогічна психологія

Теоретичні основи електротехніки

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Комп’ютерні технології в офісі

Методологічні засади професійної освіти

Метрологія, стандартизація і управління якістю

Комп'ютерне документоведення

Психологія праці

Електричні методи та засоби вимірювання

Теорія та методика виховної роботи

Україна в світовому культурному просторі

Українське фахове мовлення

Фізичне виховання

Філософія

3курс

Графіка та візуалізація

Дидактичні основи професійної освіти

Економіка

Програмна інженерія

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Управління інформацією та видавничі системи

МПН:дидактичне проектування

Основи енерго та ресурсозбереження

Основи інженерно-педагогічної творчості

Основи корекційної педагогіки

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Стиль образу, мовлення та поведінки

Фізичне виховання

4 курс

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Економіка підприємств у галузі

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Комп’ютерні технології навчання

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Креативні технології навчання

МПН: основні технології навчання

Основи охорони праці

Програмне забезпечення систем управління та навчання

Соціальні та професійні питання програмування

Цілісність та безпека інформації

Фізичне виховання

Практики

Професійна та практична підготовка (1курс)

Професійна та практична підготовка (2курс)

Технологічна практика

Педагогічна практика

Державна атестація

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За спеціальністю:

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Кваліфікація

Бакалавр з машинобудування

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  скорочена форма навчання 3 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – скорочена форма навчання 4 роки

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • Менеджер в галузі управління та організації підприємств підйомно-транспортних машин;
 • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу автомобільного транспорту;

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

 

Робочі програми (прискоренники)

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Інформатика та комп'ютерні технології

Основи здоров'язбереження

Основи психології і педагогіки

Теоретична та прикладна механіка

Україна в світовому культурному просторі

Українське фахове мовлення

Фізика

Фізичне виховання

Філософія

Хімія

2 курс

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Механізація та безперервний транспорт

Надійність, довговічність і якість машин

Опір матеріалів

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Прикладна механіка

Розрахунок та проектування металевих конструкцій

Стандартизація та якість продукції

Стиль образу, мовлення та поведінки

Теорія зварювальних процесів

Технологія машинобудування

Технологія та обладнання зварювання плавленням

Фізичне виховання

3курс

Будівельні машини та обладнання

Вантажопід'йомні машини

Виробництво зварних конструкцій

Гідропневмопривід ПТМ

Економіка підприємств у галузі

Електрообладнання та автоматизоване керування ПТМ

Зварювання тиском

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Контроль якості зварювання

Машини безперервного транспорту

Монтаж, експлуатація і ремонт ПТМ

Основи охорони праці

Розрахунок та проектування металевих конструкцій

Технології поверхневого зміцнення

Технологія та обладнання зварювання

Фізичне виховання

Практики

Професіина та практична підготовка

Технологічна практика

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕКОНОМІКА

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта. Економіка

Спеціалізація

- економіка, маркетинг та менеджмент

Кваліфікація

- фахівець у галузі економіки, маркетингу та менеджменту, викладач практичного навчання в галузі економіки

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно - педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- кафедра економіки та організації діяльності суб`єктів господарювання

Можлива професійна діяльність випускника:

Майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

Менеджери в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 

Менеджери з бухгалтерського обліку

Менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки 

Менеджери (управителі) з реклами

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

Економісти

Бухгалтери та касири-експерти 

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

Організатори діловодства  (види економічної діяльності)

Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності 

 Навчальний план

–     Графік організації навчального процесу

–     Навчальний план


Робочі програми

1 курс

Інформатика та комп'ютерні технології

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Основи здоров'язбереження

Фізика

Економічна теорія

Професіина та практична підготовка

Психологія

Теоретико-правові основи освіти

Хімія

2 курс

Вища математика

Вікова та педагогічна психологія

Економіка підприємства

Менеджмент

Методологічні засади професійної освіти

Професіина та практична підготовка

Україна в світовому культурному просторі

Філософія

Іноземна мова

Бізнес-планування

Комп’ютерні технології в офісі

Основи економічної безпеки

Психологія праці

Теорія та методика виховної роботи

Українське фахове мовлення

Фізичне виховання (основи здоров"язбереження)

3курс

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Дидактичні основи професійної освіти

Маркетинг

Організація підприємницької діяльності

Основи корекційної педагогіки

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Статистика

Стиль образу, мовлення та поведінки

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання (основи здоров"язбереження)

МПН:дидактичне проектування

Облік та аудит

Основи енерго та ресурсозбереження

Основи інженерно-педагогічної творчості

Фінанси

4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Економічний аналіз

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Креативні технології навчання

МПН:основні технології навчання

Методи економіко-матем. моделювання і прогнозування в економіці

Основи охорони праці

Планування та організація діяльності підприємств

Потенціал і розвиток підприємства

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

Методи економіко-матем.моделювання і прогнозування в економіці

Політологія

Стиль образу, мовлення та поведінки

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості»

Галузь знань

0516 Текстильна та легка промисловість

Напрям підготовки

Технологія виробів легкої промисловості

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Бакалавр з технології виробів легкої промисловості

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Теухнологій і дизайн

Можлива професійна діяльність випускника:

- Технік -технолог

- Технік-конструктор

- Кресляр-конструктор

- Технік з підготовки виробництва

- Технолог

- Конфекціонер

- Технік з підготовки технічної документації


Робочі програми

1 курс

Інформатика та комп'ютерні технології

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Актуальні проблеми іторичних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Українське фахове мовлення

Фізика

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Основи психології і педагогіки

Україна в світовому культурному просторі

Хімія

Фізичне виховання

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

2 курс

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Вища математика

Основи охорони праці

Рисунок і живопис

Основи енерго та ресурсозбереження

Іноземна мова

Стиль образу, мовлення та поведінки

Економіка

Філософія

Комп'ютерні технології в офісі

Електротехніка

Теоретична та прикладна механіка

Фізичне виховання

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

3 курс

Матеріалознавство енергетичного виробництва

Стиль образу, мовлення та поведінки

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Конфекціонування

Матеріалознавство швейних виробів

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Обладнання для виготовлення виробів

Основи конструювання одягу

Основи формоутворення

Технологія швейного виробництва

Основи енерго та ресурсозбереження

Економика

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Екологія

Економіка підприємств та маркетинг

Конфекціонування

Концепції сучасного проектування виробів

Основи САПР

Основи конструювання виробів

Політологія

Проектування швейних підприємств

Технологія швейного виробництва

Автоматизація процесів швейного виробництва

Основи охорони праці

Правознавство

Соціологія

Управління якістю швейних виробів

Стиль образу, мовлення та поведінки

Фізичне виховання

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

 

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Галузь знань

- 0506 Енергетика

Напрям підготовки

- 6.050601 Теплоенергетика

Спеціалізація

Кваліфікація

- Бакалавр з теплоенергетики, основний напрям підготовки за кваліфікацією «Теплоенергетика»

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Робота в галузі теплоенергетики, в теплових мережах;
 • Обхідник по теплоенергетичному устаткуванню в цехах та відділах електростанцій
 • Інженер-технік у проектних організаціях
 • Інженер-техник з налагоджування, ремонту, та експлуатації теплоенергетичного устаткування на електричних станціях та підприємствах
 • Інженер-технік на підприємствах, де використовуються  теплоенергетичне устаткування
 • Енергетик у відділах підприємств, енергетик виробництва
 • Технік з експлуатації та ремонту теплоенергетичного устаткування
 • Технік-енергетик
 • Технік –теплотехнік
 • Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історичних процесів української державності

література

Фізичне виховання

література

Вища математика

література

Вступ до фаху та виробниче навчання

література

Інженерна та комп'ютерна графіка

література

Іноземна мова

література

Інформатика та комп'ютерні технології

література

Хімія

література

Україна в світовому культурному просторі

література

Основи психології і педагогіки

література

Українське фахове мовлення

література

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

література

Фізика

література

2 курс

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

література

Вища математика

література

Основи охорони праці

література

Фізичне виховання

література

Основи енерго та ресурсозбереження

література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Гідрогазодинаміка,гідродинамічні машини та системи

література

Економіка

література

Філософія

література

Комп'ютерні технології в офісі

література

Електротехніка

література

Теоретична та прикладна механіка

література

3 курс

Матеріалознавство енергетичного виробництва

література

Стиль образу, мовлення та поведінки

література

Технічна термодинаміка

література

Тепломасообмін

література

Технічна кібернетика

література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Технологічні схеми ТЕС і АЕС

література

Техніко-економічні основи роботи електростанцій

література

Паливо,топки і парові котли ТЕС і АЕС

література

Парові і газові турбіни та комбіновані енергетичні установки

література

Економика підприемств у галузі

література

Системи та обладнання хімводопідготовки

література

Фізичне виховання

література

Автоматизовані системи управління технологічними процесами в теплоенергетиці

література

4 курс

Теорія міцності,надійності та довговічності конструкцій

література

Технологічні схеми ТЕС і АЕС

література

Парові і газові турбіни та комбіновані енергетичні установки

література

Ядерні енергетичні установки(ядерні реактори і парогенератори АЕС)

література

Теплофікація та теплові мережі

література

Режими роботи ТЕС і АЕС

література

Системи та обладнання підготовки та подачі топлива

література

Системи та обладнання низько потенційного комплексу

література

Системи контролю та діагностики обладнання та технологічних процесів електростанцій

література

Ремонт,монтаж,налагодження,випробування, експлуатація  енергетичного обладнання

література

Системи екологічного забезпечення електростанцій

література

САПР обладнання та технологічних систем галузі

література

Системний енергетичний менеджмент

література

Фізичне виховання

література

 

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. НАФТОГАЗОВА СПРАВА.

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта. Нафтогазова справа

Спеціалізація

 

Кваліфікація

- Фахівець в нафтогазовій галузі, викладач практичного навчання в хімічній та нафтогазовій галузі

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра теплоенергетики та енергозберігаючих технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Майстер виробничого навчання
 • Технолог-наставник
 • Вихователь професійного-технічного навчального закладу
 • Робота у нафтогазовій галузі, на бурових свердловинах,виробничих цехах та дільницях 
 • Майстер з добування нафти, газу та конденсату
 • Майстер з експлуатації лінійної частини трубопроводів
 • Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів нафтогазової галузі
 • Майстер зміни

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історичних процесів української державності

(література) 

Фізичне виховання

(література)

Вища математика

(література)

Вступ до фаху та виробниче навчання

(література)

Інженерна та комп'ютерна графіка

(література)

Іноземна мова

(література)

Інформатика та комп'ютерні технології

(література)

Хімія

(література)

Теоретична та прикладна механіка

(література)

Психологія

(література)

Теоретико-правові основи освіти  

(література)

Основи здоров'язбереження

(література)

Фізика

(література)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За напрямом підготовки:

6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ТРАНСПОРТ)

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

6.010104 Професійна освіта (Транспорт)

Спеціалізація

-

Кваліфікація

Фахівець в галузі транспорту, викладач практичного навчання в галузі транспорту

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • Менеджер в галузі управління та організації підприємств автомобільного транспорту;
 • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу автомобільного транспорту;
 • Інженерно-технічний робітник для потреб бізнесу різних форм власності

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

 


Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

література

Вища математика

література

Вступ до фаху та виробниче навчання

література

Інженерна та комп'ютерна графіка

література

Іноземна мова

література

Інформатика та комп'ютерні технології

література

Інформатика та комп'ютерні технології

література

Основи здоров'язбереження

література

Психологія

література

Теоретико-правові основи освіти

література

Теоретична та прикладна механіка

література

Фізика

література

Фізичне виховання

література

Хімія

література

2 курс

Вища математика

література

Вікова та педагогічна психологія

література

Електротехніка

література

Іноземна мова

література

Комп’ютерні технології в офісі

література

Методологічні засади професійної освіти

література

Метрологія, стандартизація і управління якістю

література

Опір матеріалів

література

Психологія праці

література

Теоретична та прикладна механіка

література

Теорія та методика виховної роботи

література

Україна в світовому культурному просторі

література

Українське фахове мовлення

література

Фізичне виховання

література

Філософія

література

3курс

Деталі машин

література

Дидактичні основи професійної освіти

література

Економіка

література

Електрообладнання транспортних машин

література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Матеріалознавство та основи обробки матеріалів

література

МПН:дидактичне проектування

література

Надійність, довговічність та якість транспортних машин

література

Основи діагностики транспортних машин

література

Основи енерго та ресурсозбереження

література

Основи інженерно-педагогічної творчості

література

Основи корекційної педагогіки

література

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

література

Стиль образу, мовлення та поведінки

література

Теорія різання та інструмент

література

Фізичне виховання

література

4 курс

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

література

Економіка підприємств у галузі

література

Експлуатація та ремонт транспортних машин

література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Комп"ютерні технології навчання

література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

література

Креативні технології навчання

література

МПН:основні технології навчання

література

Основи охорони праці

література

Основи проектних розрахунків, модернізація та динаміка транспортних машин

література

Основи транспортної логістики

література

Підіймально-транспортні машини і механізми

література

Соціальна та корпоративна безпека

література

Транспортні машини

література

Фізичне виховання

література

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За спеціальністю:

015.11 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (МАШИНОБУДУВАННЯ)

Галузь знань

01 Освіта

Напрям підготовки

015 Професійна освіта

Спеціалізація

015.11 Машинобудування

Кваліфікація

Фахівець в галузі машинобудування, викладач практичного навчання в галузі машинобудування

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Можлива професійна діяльність випускника:

 • викладач професійно-технічного навчального закладу в освітніх установах різного рівня;
 • інструктор виробничого навчання;
 • майстер виробничого навчання;
 • викладач-стажист;
 • керівник виробничої практики;
 • завідувач навчальною лабораторією;
 • викладач праці;
 • викладач інформатики;

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Вища математика

Вступ до фаху та виробниче навчання

Інженерна та комп'ютерна графіка

Іноземна мова

Інформатика та комп'ютерні технології

Основи здоров'язбереження

Психологія

Теоретико-правові основи освіти

Теоретична та прикладна механіка

Фізика

Фізичне виховання

Хімія

2 курс

Вища математика

Вікова та педагогічна психологія

Електротехніка

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Комп’ютерні технології в офісі

Методологічні засади професійної освіти

Метрологія, стандартизація і управління якістю

Опір матеріалів

Психологія праці

Теоретична та прикладна механіка

Теорія та методика виховної роботи

Україна в світовому культурному просторі

Українське фахове мовлення

Фізичне виховання

Філософія

3курс

Деталі машин

Дидактичні основи професійної освіти

Економіка

Експлуатація верстатів та верстатних систем

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Матеріалознавство та основи обробки матеріалів

МПН:дидактичне проектування

Основи енерго та ресурсозбереження

Основи інженерно-педагогічної творчості

Основи корекційної педагогіки

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

Стиль образу, мовлення та поведінки

Теорія різання та інструмент

Фізичне виховання

4 курс

Автоматизовані виробничі системи та технологічне оснащення верстатів

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Економіка підприємств у галузі

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Комп’ютерні технології навчання

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Креативні технології навчання

МПН: основні технології навчання

Основи охорони праці

Проектування і програмування обробки на верстатах з ЧПК

Системи автоматизованного проектування в машинобудуванні

Технологія сучасного машинобудування та забезпечення якості

Фізичне виховання

Практики

Професійна та практична підготовка (1курс)

Професійна та практична підготовка (2курс)

Технологічна практика

Педагогічна практика

Державна атестація

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом Зварювання

 

Галузь знань

- 131 Прикладна механіка

Напрям підготовки

- Зварювання

Спеціалізація

-

Кваліфікація

- Бакалавр зварювання

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 3 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 4 роки

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва

 

Можлива професійна діяльність випускника:

 • викладач професійно-технічного навчального закладу в освітніх установах різного рівня;
 • майстер виробничого навчання;
 • завідувач навчальною лабораторією
 • інженером

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.
 

 

Робочі програми

І курс

Актуальні проблеми історичних процесів української державності

література

Вища математика

література

Вступ до фаху та виробниче навчання

література

Інженерна і комп’ютерна графіка

література

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

література

Інформатика та комп’ютерні технології

література

Основи психології і педагогіки

література

Теоретична та прикладна механіка

література

Україна в світовому культурному просторі

література

Українське фахове мовлення

література

Фізика

література

Фізичне виховання

література

Філософія

література

Хімія

література

ІІ курс

Економіка

література

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

література

Механізація та безперервний транспорт

література

Опір матеріалів

література

Основи здоров'язбереження

література

Політичні, правові і соціальні системи в контексті геополітичних змін

література

Прикладна механіка

література

Розрахунок і проектування металевих конструкцій

література

Стандартизація та якість продукції

література

Теорія зварювальних процесів

література

Технологія машинобудування

література

Технологія та обладнання зварювання плавленням

література

Українська мова (за професійним спрямуванням)

література

Фізичне виховання

література

ІІІ курс

Виробництво зварних конструкцій

література

Зварювання тиском

література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Контроль якості зварювання

література

Машини безперервного транспорту

література

Основи здоров'язбереження

література

Основи охорони праці

література

Політологія

література

Розрахунок і проектування металевих конструкцій

література

Стиль образу, мовлення та поведінки

література

Технології поверхневого зміцнення

література

Технологія та обладнання зварювання плавленням

література

Фізичне виховання

література

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості»

Галузь знань

0516 Текстильна та легка промисловість

Напрям підготовки

Технологія виробів легкої промисловості

Спеціалізація

Кваліфікація

Бакалавр з технології виробів легкої промисловості

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Теухнологій і дизайн

Можлива професійна діяльність випускника:

- Технік -технолог

- Технік-конструктор

- Кресляр-конструктор

- Технік з підготовки виробництва

- Технолог

- Конфекціонер

- Технік з підготовки технічної документації


Робочі програми

1 курс

Інформатика та комп'ютерні технології

(література)

Інженерна та комп'ютерна графіка

(література)

Іноземна мова

(література)

Актуальні проблеми іторичних процесів української державності

(література) 

Вища математика

(література)

Вступ до фаху та виробниче навчання

(література)

Українське фахове мовлення

(література)

Фізика

(література)

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

(література)

Основи психології і педагогіки

(література)

Україна в світовому культурному просторі

(література)

Хімія

(література)

Фізичне виховання

(література)

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

(література)

2 курс

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

(література)

Вища математика

(література)

Основи охорони праці

(література)

Рисунок і живопис

(література)

Основи енерго та ресурсозбереження

(література)

Іноземна мова

(література)

Стиль образу, мовлення та поведінки

(література)

Економіка

(література)

Філософія

(література)

Комп'ютерні технології в офісі

(література)

Електротехніка

(література)

Теоретична та прикладна механіка

(література)

Фізичне виховання

(література)

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

(література)

3 курс

Матеріалознавство енергетичного виробництва

(література)

Стиль образу, мовлення та поведінки

(література)

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

(література)

Конфекціонування

(література)

Матеріалознавство швейних виробів

(література)

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

(література)

Обладнання для виготовлення виробів

(література)

Основи конструювання одягу

(література)

Основи формоутворення

(література)

Технологія швейного виробництва

(література)

Основи енерго та ресурсозбереження

(література)

Економика

(література)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

(література)

Фізичне виховання

(література)

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

(література)

4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням

(література)

Екологія

(література)

Економіка підприємств та маркетинг

(література)

Конфекціонування

(література)

Концепції сучасного проектування виробів

(література)

Основи САПР

(література)

Основи конструювання виробів

(література)

Політологія

(література)

Проектування швейних підприємств

(література)

Технологія швейного виробництва

(література)

Автоматизація процесів швейного виробництва

(література)

Основи охорони праці

(література)

Правознавство

(література)

Соціологія

(література)

Управління якістю швейних виробів

(література)

Стиль образу, мовлення та поведінки

(література)

Фізичне виховання

(література)

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

(література)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕКОНОМІКА

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта. Економіка

Спеціалізація

- економіка, маркетинг та менеджмент

Кваліфікація

- фахівець у галузі економіки, маркетингу та менеджменту, викладач практичного навчання в галузі економіки

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно - педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- кафедра економіки та організації діяльності суб`єктів господарювання

Можлива професійна діяльність випускника:

Майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

Менеджери в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 

Менеджери з бухгалтерського обліку

Менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки 

Менеджери (управителі) з реклами

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

Економісти

Бухгалтери та касири-експерти 

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

Організатори діловодства  (види економічної діяльності)

Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності 

 Навчальний план

–     Графік організації навчального процесу

 • Навчальний план

Робочі програми

1 курс

Інформатика та комп'ютерні технології

література

Інженерна та комп'ютерна графіка

література

Іноземна мова

література

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

література

Вища математика

література

Вступ до фаху та виробниче навчання

література

Основи здоров'язбереження

література

Фізика

література

Економічна теорія

література

Професіина та практична підготовка

література

Психологія

література

Теоретико-правові основи освіти

література

Хімія

література

2 курс

Вища математика

література

Вікова та педагогічна психологія

література

Економіка підприємства

література

Менеджмент

література

Методологічні засади професійної освіти

література

Професіина та практична підготовка

література

Україна в світовому культурному просторі

література

Філософія

література

Іноземна мова

література

Бізнес-планування

література

Комп’ютерні технології в офісі

література

Основи економічної безпеки

література

Психологія праці

література

Теорія та методика виховної роботи

література

Українське фахове мовлення

література

Фізичне виховання (основи здоров"язбереження)

література

3курс

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Дидактичні основи професійної освіти

література

Маркетинг

література

Організація підприємницької діяльності

література

Основи корекційної педагогіки

література

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

література

Статистика

література

Стиль образу, мовлення та поведінки

література

Українська мова (за професійним спрямуванням)

література

Фізичне виховання (основи здоров"язбереження)

література

МПН:дидактичне проектування

література

Облік та аудит

література

Основи енерго та ресурсозбереження

література

Основи інженерно-педагогічної творчості

література

Фінанси

література

4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

література

Економічний аналіз

література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

література

Креативні технології навчання

література

МПН:основні технології навчання

література

Методи економіко-матем. моделювання і прогнозування в економіці

література

Основи охорони праці

література

Планування та організація діяльності підприємств

література

Потенціал і розвиток підприємства

література

Фізичне виховання (основи здоров’язбереження)

література

Методи економіко-матем.моделювання і прогнозування в економіці

література

Політологія

література

Стиль образу, мовлення та поведінки

література

 

 

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

спеціальністю 053 – ПСИХОЛОГІЯ

Галузь знань

05 соціальні та поведінкові науки

спеціальніст

053 – психологія

Спеціалізація

Кваліфікація

 Бакалавр з психології

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра практичної психології

Можлива професійна діяльність випускника:

Область професійної діяльності бакалаврів включає рішення комплексних завдань в державних, громадських та бізнес-організаціях, адміністративних органах, науково-дослідних організаціях, а також організаціях, що надають консультаційні та психотерапевтичні послуги населенню. Бакалавр психології може бути, як співробітником організації, так і незалежним експертом і консультантом у різних сферах життєдіяльності людей (освіта, охорона здоров'я, спорту, управління, обороноздатності країни, юриспруденції, економіка, соціальної допомоги населенню тощо), здійснюючи діагностичну, корекційну , консультативну, психопрофілактичну, розвиваючу діяльність, як на індивідуальному, так і на груповому (організаційному) рівні

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Література

Основи здоров'язбереження

Література

Іноземна мова

Література

Вища математика

Література

Вступ до фаху

Література

Інформаційні технології в психології

Література

Сучасні концепції природознавства

Література

Загальна психологія

Література

Історія психології

Література

Основи анатомії та фізіології центральної нервової системи

Література

Фізичне виховання

Література

2 курс

Україна в світовому культурному просторі

Література

Українське  фахове мовлення

Література

Філософія

Література

Антропологія

Література

Диференційна психологія

Література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Література

Методологічні основи психології

Література

Практикум з  психодіагностики

Література

Психодіагностика

Література

Психологія девіантної поведінки

Література

Психологія мотивації

Література

Психофізіологія

Література

Фізичне виховання

Література

3 курс

Стиль образу, мовлення та поведінки

Література

Математичні методи в психології

Література

Психологія праці, інженерна психологія та ергономіка

Література

Введення в клінічну психологію

Література

Вікова та педагогічна психологія

Література

Експериментальна психологія

Література

Соціальна психологія

Література

Індустріально-організаційна психологія

Література

Психологія особистості

Література

Психологія стресу

Література

Економіка

Література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Література

Фізичне виховання

Література

4 курс

Політологія

Література

Арттерапія

Література

Методика викладання психології

Література

Основи клінічної психології

Література

Основи патопсихології

Література

Педагогічна психологія

Література

Практикум з групової психокорекції

Література

Психологія управління

Література

Соціальна психологія

Література

Практична психологія в професійних навчальних закладах

Література

Психологія безпеки професійної діяльності

Література

Психологія професійно-технічного навчання

Література

Фізичне виховання (основи здоров"язбереження)

Література

Іноземна мова за професійним спрямуванням 1

Література

Фізичне виховання

Література

Стиль образу, мовлення та поведінки

Література

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійна програма магістра

за спеціальністю 073 Менеджмент

освітня програма Управління інтелектуальною власністю

 

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Управління інтелектуальною власністю

Форма та термін навчання

очна (нормативний термін навчання) – 1,5 роки

заочна (нормативний термін навчання) – 1,5 роки

Кваліфікація

Магістр з управління інтелектуальною власністю

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Креативної педагогіки і інтелектуальної власності

 

Можлива професійна діяльність випускника:

 

 • Робочі місця на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні), в яких випускники працюють у якості керівників, начальників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління.
 • Професіонал у сфері інтелектуальної власності в структурах де випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.
 • Менеджер, провідний спеціаліст, науковий співробітник в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем щодо набуття прав інтелектуальної власності.
 • На посадах менеджера (управителя) у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, інших видах посад пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій сфери інтелектуальної власності.
 • Інноваційний менеджер-спеціаліст по маркетингу з інновацій в інноваційних центрах, венчурних фірмах і фондах.
 • Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій в фірмах розроблювачів програмного забезпечення.
 • Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності в центрах трансферу і комерціалізації технологій, у приватних компаніях та фірмах з охорони, захисту і оцінки інтелектуальної власності.
 • Науковий співробітник-консультант з інтелектуальної власності в інформаційно-патентних відділах, в організаціях винахідників і раціоналізаторів України, в Торгово-промисловій палаті, митних службах, консалтингових компаніях.    
 • Викладач управлінських дисциплін і дисциплін циклу інтелектуальної власності в навчальних закладах.
 • Менеджер з питань комерційної діяльності; менеджери з питань реклами; фахівець з методів розширення ринку; менеджер із зв'язків з громадськістю; менеджер з персоналу; інспектор із торгівлі; керівник підрозділів невиробничої сфери діяльності (маркетингу, збуту, менеджери торгівельних залів).

 


 

 

 

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Навчальний план

1 курс

Основи  менеджменту

Система інтелектуальної власності в Україні

Методологія і організація наукових досліджень

Педагогіка вищої школи

Набуття прав і експертиза об'єктів інтелектуальної власності

Інформаційні системи і технології в управлінні проектами

Договірне право

Управління інноваційними проектами

Корпоративне управління

Економіка інтелектуальної власності

Публічне адміністрування

Управління якістю та змінами

Управління творчою діяльністю при створенні інтелектуальної власності

Маркетинг інтелектуальної власності

Міжнародне законодавство в галузі інтелектуальної власності

Система управління інтелектуальною власністю в організації

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕНЕРГЕТИКА

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта .Енергетика

Спеціалізація

- Енергетика

Кваліфікація

- Фахівець в галузі енергетики, викладач практичного навчання в галузі енергетики

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років 

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра автоматизації енергетичних процесів

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • Менеджер в галузі управління та організації підприємств енергетичного профілю;
 • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання;
 • Інженерно-технічний робітник для потреб бізнесу різних форм власності.

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

 

Вступ до фаху та виробниче навчання

 

Основи здоров'язбереження

 

Іноземна мова

 

Фізика

 

Хімія

 

Теоретична та прикладна механіка

 

Інженерна та комп'ютерна графіка

 

Вища математика

 

Інформатика та комп'ютерні технології

 

Психологія

 

Теоретико-правові основи освіти

 

Професіина та практична підготовка

 

2 курс

Методологічні засади професійної освіти

 

Теорія та методика виховної роботи

 

Психологія праці

 

Україна в світовому культурному просторі

 

Українське фахове мовлення

 

Комп’ютерні технології в офісі

 

Гідрогазодінаміка, гідродинамічні машини та системи

 

Електричні методи та засоби вимірювання

 

Теоретичні основи електротехніки

 

Філософія

 

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

 

Вікова та педагогічна психологія

 

Професіина та практична підготовка

 

3 курс

Дидактичні основи професійної освіти

 

Основи інженерно-педагогічної творчості

 

МПН:дидактичне проектування

 

Основи корекційної педагогіки

 

Політичні,правові та соціальні системи у  контексті  геополітичних змін

 

Стиль образу, мовлення та поведінки

 

Основи енерго та ресурсозбереження

 

Дисципліни,що включають питання економіки

 

Техніко-економічні основи роботи енергооб'єктів

 

Основні принципи виробництва, розподілу та споживання енергії

 

Парогенеруючі, тепломасообмінні агрегати та парові, газотурбінні установки

 

Системи водопостачання,каналізації і вентиляції; опалення, тепло- і газопостачання

 

Технологічна практика

 

4 курс

Комп`ютерні технології навчання

 

МПН:основні технології навчання

 

Соціальна та корпоративна безпека

 

Дисципліни,що включають питання охорони праці та БЖД

 

Креативні технології навчання

 

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

 

Основне електрообладнання, електричні апарати і струмоведучі частини  в енергооб'ектах

 

Проектування елементів енергосистем

 

Захист та автоматизація енергосистем

 

Теорія та розрахунок параметрів режимів СЕП

 

Педагогічна практика

 

ДІ з ППМПН

 

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКТРОНІКА

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта .Електроніка

Спеціалізація

- Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація

- Фахівець в галузі енергетики, викладач практичного навчання в галузі енергетики

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років 

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра автоматизації енергетичних процесів

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • Менеджер в галузі управління та організації підприємств електронного профілю;
 • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту електронного обладнання і комп`ютерних систем та мереж;
 • Інженерно-технічний робітник для потреб бізнесу різних форм власності.

Навчальний план:

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Література

Вступ до фаху та виробниче навчання

Література

Основи здоров'язбереження

Література

Іноземна мова

Література

Фізика

Література

Інтернет-технології

Література

Інженерна та комп'ютерна графіка

Література

Вища математика

Література

Інформатика та комп'ютерні технології

Література

Операційні системи

Література

Психологія

Література

Теоретико-правові основи освіти

Література

Професіина та практична підготовка

Література

2 курс

Методологічні засади професійної освіти

Література

Теорія та методика виховної роботи

Література

Психологія праці

Література

Україна в світовому культурному просторі

Література

Українське фахове мовлення

Література

Комп’ютерні технології в офісі

Література

Інформаційні системи в управлінні та навчанні

Література

Електричні методи та засоби вимірювання

Література

Теоретичні основи електротехніки

Література

Філософія

Література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Література

Вікова та педагогічна психологія

Література

Професіина та практична підготовка

Література

3 курс

Економіка

Література

Дидактичні основи професійної освіти

Література

Основи інженерно-педагогічної творчості

Література

МПН:дидактичне проектування

Література

Основи корекційної педагогіки

Література

Політичні,правові та соціальні системи у  контексті  геополітичних змін

Література

Стиль образу, мовлення та поведінки

Література

Основи енерго та ресурсозбереження

Література

Технологічна практика

Література

Програмування електронних пристроїв та систем

Література

Схемотехніка компьютерних систем

Література

4 курс

Економіка підприємств у галузі

Література

Комп`ютерні технології навчання

Література

МПН:основні технології навчання

Література

Соціальна та корпоративна безпека

Література

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Література

Основи охорони праці

Література

Креативні технології навчання

Література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Література

Комп'ютерне моделювання і САПР

Література

Мікропроцесорні системи та мікроконтролери

Література

Обчислювальні системи

Література

Телекомунікаційні та компьютерні мережі

Література

Педагогічна практика

Література

ДІ з ППМПН

Література

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕНЕРГЕТИКА

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта .Електромеханіка

Спеціалізація

- Комп’ютеризовані системи управління і контролю технологічних процесів та об’єктів

Кваліфікація

- фахівець в галузі електромеханіки та автоматизації виробництва, викладач практичного навчання в галузі

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років 

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра автоматизації енергетичних процесів

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • Менеджер в галузі управління та організації підприємств;
 • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту обладнання систем управліяння технологічних об`єктів ;
 • Інженерно-технічний робітник для потреб бізнесу різних форм власності.

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план.

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Література

Вступ до фаху та виробниче навчання

Література

Основи здоров'язбереження

Література

Іноземна мова

Література

Фізика

Література

Інтернет-технології

Література

Інженерна та комп'ютерна графіка

Література

Вища математика

Література

Інформатика та комп'ютерні технології

Література

Операційні системи

Література

Психологія

Література

Теоретико-правові основи освіти

Література

Професіина та практична підготовка

Література

2 курс

Методологічні засади професійної освіти

Література

Теорія та методика виховної роботи

Література

Психологія праці

Література

Україна в світовому культурному просторі

Література

Українське фахове мовлення

Література

Комп’ютерні технології в офісі

Література

Інформаційні системи в управлінні та навчанні

Література

Електричні методи та засоби вимірювання

Література

Теоретичні основи електротехніки

Література

Філософія

Література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Література

Вікова та педагогічна психологія

Література

Професіина та практична підготовка

Література

3 курс

Економіка

Література

Дидактичні основи професійної освіти

Література

Основи інженерно-педагогічної творчості

Література

МПН:дидактичне проектування

Література

Основи корекційної педагогіки

Література

Політичні,правові та соціальні системи у  контексті  геополітичних змін

Література

Стиль образу, мовлення та поведінки

Література

Основи енерго та ресурсозбереження

Література

Автоматизовані  системи управління технологічними процесами і об'єктами

Література

Електромеханіка та системи автоматизації

Література

Технологічна практика

Література

4 курс

Економіка підприємств у галузі

Література

Комп`ютерні технології навчання

Література

МПН:основні технології навчання

Література

Соціальна та корпоративна безпека

Література

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Література

Основи охорони праці

Література

Креативні технології навчання

Література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Література

Інформаційні технології в  системах управління

Література

Програмне забезпечення в  системах управління

Література

Педагогічна практика

Література

ДІ з ППМПН

Література

 

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Напрям підготовки

015 Професійна освіта (Харчові технології)

Спеціалізація

Харчові технології

Кваліфікація

- Професіонал в галузі харчових технологій викладач дисциплін в галузі харчових технології

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра харчових та хімічних технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Інженер-технолог підприємств харчової промисловості;
 • Технолог підприємств ресторанного господарства;
 • Керівник підприємств харчової промисловості;
 • Завідувач виробництвом підприємств ресторанного господарства;
 • Керівник підприємств ресторанного господарства;
 • Викладач спеціальних дисциплін в освітніх установах різного рівня;
 • Дослідник в харчовій галузі.  

 

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історичних процесів української державності

(література) 

Іноземна мова

(література)

Інформатика та комп'ютерні технології

(література)

Інженерна та комп'ютерна графіка

(література)

Вступ до фаху та виробниче навчання

(література)

Основи здоров'язбереження

(література)

Основи фахової майстерності

(література)

Хімія

(література)

Фізика

(література)

Вища математика

(література)

Психологія

(література)

Теоретико-правові основи освіти

(література)

Фізичне виховання

(література)

2 курс

Україна в світовому культурному просторі

(література)

Іноземна мова

(література)

Фізколоїдна та аналітична хімія

(література)

Органічна хімія

(література)

Комп'ютерні технології в офісі

(література)

Філософія

(література)

Основи композиції

(література)

Вікова та педагогічна психологія

(література)

Психологія праці

(література)

Теорія та методика виховної роботи

(література)

Методологічні засади професійної освіти

(література)

Українське фахове мовлення

(література)

Фізичне виховання

(література)

3 курс

Політичні, правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

(література)

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

(література)

Біологічна та харчова хімія

(література)

Мікробіологія та фізіологія харчування

(література)

Технологія виробів та організація підприємств ресторанного господарства

(література)

Економіка

(література)

Основи енерго та ресурсозбереження

(література)

Дидактичні основи професійної освіти

(література)

МПН: дидактичне проектування

(література)

Основи інженерно-педагогічної творчості

(література)

Стиль образу, мовлення та поведінки

(література)

Українське фахове мовлення

(література)

Основи корекційної педагогіки

(література)

Фізичне виховання

(література)

4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням

(література)

Товарознавство та експертиза продовольчих товарів

(література)

Технологія та організація харчових виробництв

(література)

Процеси, апарати та обладнання харчової галузі

(література)

Комп’ютерні технології навчання

(література)

Економіка підприємств у галузі

(література)

Соціальна та корпоративна безпека

(література)

Основи охорони праці

(література)

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

(література)

Креативні технології навчання

(література)

МПН: основні технології навчання

(література)

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

(література)

Фізичне виховання

(література)

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Галузь знань - 01 Освіта
Спеціальність - 015 Професійна освіта. Побутове обслуговування
Спеціалізація - організація обслуговування населення
Кваліфікація - фахівець в галузі організації обслуговування населення, викладач практичного навчання в галузі побутового обслуговування
Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ - Українська інженерно - педагогічна академія
Випускаюча кафедра - менеджменту

 

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.01010433 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Галузь знань - 0101      Педагогічна освіта
Напрям підготовки - 6.010104 Професійна освіта. Побутове обслуговування
Спеціалізація - організація обслуговування населення
Кваліфікація - фахівець в галузі організації обслуговування населення, викладач практичного навчання в галузі побутового обслуговування
Форма та термін навчання

- очна (прискорений термін навчання) - 3 роки

- заочна (прискорений термін навчання) - 3 роки

Навчальний підрозділ - Українська інженерно - педагогічна академія
Випускаюча кафедра - менеджменту

 

Можлива професійна діяльність випускника:

Після закінчення навчання випускник має право працювати керівником або заступником керівника функціональних підрозділів організації в сфері побутового обслуговування населення (торгівельна, транспортна, готельно-ресторанний бізнес, банківська сфера, інформаційні послуги та ін.), наприклад:

- керівник підприємства, фірми та організації сфери побутового обслуговування;

- керівник, фахівець фінансового, бухгалтерського, економічного, планового підрозділу;

- керівник, фахівець кадрового підрозділу; - фахівець-аналітик, логістик;

- менеджер з питань комерційної діяльності, маркетолог;

- фахівець з організації та раціоналізації виробництва;

- адміністратор та ін.

Крім того, випускник має право працювати викладачем, а також організувати власну фірму, поєднуючи (при необхідності) більшість керівних функцій.

Навчальний план

– Графік організації навчального процесу

– Навчальний план

 


 

1 курс Іноземна мова Література
Інформатика та комп'ютерні технології Література
Інженерна та комп'ютерна графіка Література
Вища математика Література
Фізика Література
Психологія Література
Економічна теорія Література
Теоретико-правові основи освіти Література
Актуальні проблеми історічних процесів української державності Література
Основи здоров’язбереження Література
2 курс Україна в світовому культурному просторі Література
Українське фахове мовлення Література
Менеджмент Література
Основи економічної безпеки Література
Вища математика Література
Філософія Література
Іноземна мова професійно-ділового спілкування Література
Методологічні засади професійної освіти Література
Вікова та педагогічна психологія Література
Комп’ютерні технології в офісі Література
Бізнес-планування Література
Економіка підприємства Література
Теорія та методика виховної роботи Література
Психологія праці Література
3 курс Політичні, правові і соціальні системи в контексті геополітичних змін Література
Організація підприємницької діяльності Література
Стиль образу, мовлення та поведінки Література
Іноземна мова професійно-ділового спілкування Література
Дидактичні основи професійної освіти Література
Основи корекційної педагогіки Література
Організація діяльності підприємств Література
Маркетинг у сфері послуг Література
Основи енерго та ресурсозбереження Література
Основи інженерно-педагогічної творчості Література
Управлінські рішення Література
МПН:дидактичне проектування Література
Логістика Література
4 курс Соціальна та корпоративна безпека Література
Основи охорони праці Література
Іноземна мова професійно-ділового спілкування Література
Комп’ютерні технології навчання Література
МПН:основні технології навчання Література
Креативні технології навчання Література
Комунікативні процеси у педагогічній діяльності Література
Управління персоналом Література
Безпека життєдіяльності та цивільний захист Література
Стратегічне управління Література
Інформаційні технології у сфері послуг Література
Управління інноваціями та якістю Література
Комунікативний менеджмент Література
Контролінг Література

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за спеціальністю 015.15 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ( ОХОРОНА ПРАЦІ)

Галузь знань

01 Освіта

Спеціальність

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Спеціалізація

015.15 Професійна освіта (охорона праці)

Кваліфікація

фахівець з охорони праці, викладач практичного навчання в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці

Форма та термін навчання

- денна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації

Можлива професійна діяльність випускника: інспектор з охорони праці;  фахівець з питань охорони праці державних структур, фонду соціального страхування; фахівець служби охорони праці підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування; фахівець навчальних центів і закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України; викладач практичного навчання.


Робочі програми
1 курс Актуальні проблеми історичних процесів української державності (література) 
Фізичне виховання (література)
Вища математика (література)
Вступ до фаху та виробниче навчання (література)
Інженерна та комп'ютерна графіка (література)
Іноземна мова (література)
Інформатика та комп'ютерні технології (література)
Хімія (література)
Теоретична та прикладна механіка (література)
Психологія (література)
Теоретико-правові основи освіти   (література)
Основи здоров'язбереження (література)
Фізика (література)
2 курс Україна в світовому культурному просторі (література)
Вища математика (література)

Теоретичні основи електротехніка

(література)
Фізичне виховання (література)
Методологічні засади професійної освіти (література)
Іноземна мова (література)
Психологія праці (література)
Теорія та методика виховної роботи (література)
Вікова та педагогічна психологія (література)
Основи управління якістю (література)
Філософія (література)
Комп'ютерні технології в офісі (література)
Електричні методи та засоби вимірювання (література)
Українське фахове мовлення (література)
3 курс Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін (література)
Стиль образу, мовлення та поведінки (література)
Дидактичні основи професійної освіти (література)
МПН: дидактичне проектування (література)
Основи інженерно-педагогічної творчості (література)
Виробнича санітарія та гігієна праці (література)
Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення (література)
Статистичні методи контролю (література)
Українська мова ( за професійним спрямуванням) (література)
Основи енерго та ресурсозбереження (література)
Основи корекційної педагогіки (література)
Економіка (література)
Фізичне виховання (Основи здоров'язбереження) (література)
Іноземна мова професійно-ділового спілкування (література)

4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням (література)
Економіка підприємств та маркетинг (література)
Комунікативні процеси у педагогічній діяльності (література)
Креативні технології навчання (література)
МПН: основні технології навчання (література)
Експертиза та сертифікація (література)
Основи охорони праці (література)
Політологія (література)
Моніторінг середовища існування (література)
Системи управління (література)
Стиль образу, мовлення та поведінки (література)
Метрологія та вимірювальна техніка (література)
Безпека праці (література)
  Фізичне виховання (Основи здоров'язбереження) (література)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 

за спеціальністю 015.13 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ( МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ)

Галузь знань

01 Освіта

Спеціальність

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Спеціалізація

015.13 Професійна освіта (метрологія, стандартизація та сертифікація)

Кваліфікація

фахівець з метрології, стандартизації та сертифікації, викладач практичного навчання в галузі метрології, стандартизації та сертифікації

Форма та термін навчання

- денна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації

 Можлива професійна діяльність випускника: інженер з метрології, інженер із стандартизації та якості, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості,  викладач практичного навчання в галузі метрології, стандартизації та сертифікації; майстер виробничого навчання

 

 

 

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми іcторичних процесів української державності

(література)

Фізичне виховання

(література)

Вища математика

(література)

Вступ до фаху та виробниче навчання

(література)

Інженерна та комп'ютерна графіка

(література)

Іноземна мова

(література)

Інформатика та комп'ютерні технології

(література)

Хімія

(література)

Теоретична та прикладна механіка

(література)

Психологія

(література)

Теоретико-правові основи освіти

(література)

Основи здоров'язбереження

(література)

Фізика

(література)

2 курс

Україна в світовому культурному просторі

(література)

Вища математика

(література)

Теоретичні основи електротехніки

(література)

Фізичне виховання

(література)

Методологічні засади професійної освіти

(література)

Іноземна мова

(література)

Психологія праці

(література)

Теорія та методика виховної роботи

(література)

Вікова та педагогічна психологія

(література)

Основи управління якістю

(література)

Філософія

(література)

Комп'ютерні технології в офісі

(література)

Електричні методи та засоби вимірювання

(література)

Українське фахове мовлення

(література)

3 курс

Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін

(література)

Стиль образу, мовлення та поведінки

(література)

Дидактичні основи професійної освіти

(література)

МПН: дидактичне проектування

(література)

Основи інженерно-педагогічної творчості

(література)

Виробнича санітарія та гігієна праці

(література)

Стандартизація  та нормативно-технічне забезпечення

(література)

Статистичні методи контролю

(література)

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

(література)

Основи енерго та ресурсозбереження

(література)

Основи колекційної педагогіки

(література)

Економіка

(література)

Фізичне виховання (Основи здоров'язбереження)

(література)

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

(література)

4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням

(література)

Економіка підприємств та маркетинг

(література)

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

(література)

Креативні технології навчання

(література)

МПН: основні технології навчання

(література)

Експертиза та сертифікація

(література)

Основи охорони праці

(література)

Політологія

(література)

Моніторінг середовища існування

(література)

Системи управління

(література)

Стиль образу, мовлення та поведінки

(література)

Метрологія та вимірювальна техніка

(література)

Безпека праці

(література)

Фізичне виховання (Основи здоров'язбереження)

(література)

 

 

 

 
ЕНЕРГЕТИКИ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ


НАПРЯМИ та СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Професійна освіта. Енергетика

Професійна освіта. Нафтогазова справа

Професійна освіта. Охорона праці

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація

Професійна освіта. Електроніка

Професійна освіта. Електромеханіка

Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Теплоенергетика

Електричні станції

Електротехнічні системи електроспоживання 

Теплові електричні станції

 Якість, стандартизація та сертифікація (на базі I та II рівнів вищої освіти)

 


 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ


 

НАПРЯМИ та СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Психологія. Практична психологія

Педагогіка вищої школи (на базі I та II рівнів вищої освіти)

Управління навчальним закладом (на базі I та II рівнів вищої освіти)


  

ФАКУЛЬТЕТ КОМП`ЮТЕРНИХ І ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ВИРОБНИЦТВІ ТА ОСВІТІ


 

НАПРЯМИ та СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Професійна освіта. Машинобудування

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

Прикладна механіка. Зварювання

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю) на базі І і ІІ рівнів вищої освіти

Прикладна математика


 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


 

НАПРЯМИ та СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості

Професійна освіта. Дизайн

Професійна освіта. Харчові технології

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів


 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ, УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


 

НАПРЯМИ та СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Професійна освіта. Економіка

Професійна освіта. Товарознавство

Професійна освіта. Сфера обслуговування

Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)

Публічне управління та адміністрування (адміністративний менеджмент)