6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕНЕРГЕТИКА

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕНЕРГЕТИКА

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта .Електромеханіка

Спеціалізація

- Комп’ютеризовані системи управління і контролю технологічних процесів та об’єктів

Кваліфікація

- фахівець в галузі електромеханіки та автоматизації виробництва, викладач практичного навчання в галузі

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років 

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра автоматизації енергетичних процесів

Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Менеджер в галузі управління та організації підприємств;
  • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту обладнання систем управліяння технологічних об`єктів ;
  • Інженерно-технічний робітник для потреб бізнесу різних форм власності.

Навчальний план

  • Графік організації навчального процесу;
  • Навчальний план.

Робочі програми

1 курс

Актуальні проблеми історічних процесів української державності

Література

Вступ до фаху та виробниче навчання

Література

Основи здоров'язбереження

Література

Іноземна мова

Література

Фізика

Література

Інтернет-технології

Література

Інженерна та комп'ютерна графіка

Література

Вища математика

Література

Інформатика та комп'ютерні технології

Література

Операційні системи

Література

Психологія

Література

Теоретико-правові основи освіти

Література

Професіина та практична підготовка

Література

2 курс

Методологічні засади професійної освіти

Література

Теорія та методика виховної роботи

Література

Психологія праці

Література

Україна в світовому культурному просторі

Література

Українське фахове мовлення

Література

Комп’ютерні технології в офісі

Література

Інформаційні системи в управлінні та навчанні

Література

Електричні методи та засоби вимірювання

Література

Теоретичні основи електротехніки

Література

Філософія

Література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

Література

Вікова та педагогічна психологія

Література

Професіина та практична підготовка

Література

3 курс

Економіка

Література

Дидактичні основи професійної освіти

Література

Основи інженерно-педагогічної творчості

Література

МПН:дидактичне проектування

Література

Основи корекційної педагогіки

Література

Політичні,правові та соціальні системи у  контексті  геополітичних змін

Література

Стиль образу, мовлення та поведінки

Література

Основи енерго та ресурсозбереження

Література

Автоматизовані  системи управління технологічними процесами і об'єктами

Література

Електромеханіка та системи автоматизації

Література

Технологічна практика

Література

4 курс

Економіка підприємств у галузі

Література

Комп`ютерні технології навчання

Література

МПН:основні технології навчання

Література

Соціальна та корпоративна безпека

Література

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Література

Основи охорони праці

Література

Креативні технології навчання

Література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Література

Інформаційні технології в  системах управління

Література

Програмне забезпечення в  системах управління

Література

Педагогічна практика

Література

ДІ з ППМПН

Література