073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю) на базі І і ІІ рівнів вищої освіти - Results from #1

 

 

 

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Навчальний план

1 курс

Основи  менеджменту

Система інтелектуальної власності в Україні

Методологія і організація наукових досліджень

Педагогіка вищої школи

Набуття прав і експертиза об'єктів інтелектуальної власності

Інформаційні системи і технології в управлінні проектами

Договірне право

Управління інноваційними проектами

Корпоративне управління

Економіка інтелектуальної власності

Публічне адміністрування

Управління якістю та змінами

Управління творчою діяльністю при створенні інтелектуальної власності

Маркетинг інтелектуальної власності

Міжнародне законодавство в галузі інтелектуальної власності

Система управління інтелектуальною власністю в організації