131 Прикладна механіка. Зварювання - Results from #1
 

Робочі програми

І курс

Актуальні проблеми історичних процесів української державності

література

Вища математика

література

Вступ до фаху та виробниче навчання

література

Інженерна і комп’ютерна графіка

література

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

література

Інформатика та комп’ютерні технології

література

Основи психології і педагогіки

література

Теоретична та прикладна механіка

література

Україна в світовому культурному просторі

література

Українське фахове мовлення

література

Фізика

література

Фізичне виховання

література

Філософія

література

Хімія

література

ІІ курс

Економіка

література

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

література

Механізація та безперервний транспорт

література

Опір матеріалів

література

Основи здоров'язбереження

література

Політичні, правові і соціальні системи в контексті геополітичних змін

література

Прикладна механіка

література

Розрахунок і проектування металевих конструкцій

література

Стандартизація та якість продукції

література

Теорія зварювальних процесів

література

Технологія машинобудування

література

Технологія та обладнання зварювання плавленням

література

Українська мова (за професійним спрямуванням)

література

Фізичне виховання

література

ІІІ курс

Виробництво зварних конструкцій

література

Зварювання тиском

література

Іноземна мова професійно-ділового спілкування

література

Контроль якості зварювання

література

Машини безперервного транспорту

література

Основи здоров'язбереження

література

Основи охорони праці

література

Політологія

література

Розрахунок і проектування металевих конструкцій

література

Стиль образу, мовлення та поведінки

література

Технології поверхневого зміцнення

література

Технологія та обладнання зварювання плавленням

література

Фізичне виховання

література