6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

Зміст статті

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 

за спеціальністю 015.13 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ( МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ)

Галузь знань

01 Освіта

Спеціальність

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Спеціалізація

015.13 Професійна освіта (метрологія, стандартизація та сертифікація)

Кваліфікація

фахівець з метрології, стандартизації та сертифікації, викладач практичного навчання в галузі метрології, стандартизації та сертифікації

Форма та термін навчання

- денна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації

 Можлива професійна діяльність випускника: інженер з метрології, інженер із стандартизації та якості, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості,  викладач практичного навчання в галузі метрології, стандартизації та сертифікації; майстер виробничого навчання