6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ОХОРОНА ПРАЦІ

Зміст статті

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за спеціальністю 015.15 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ( ОХОРОНА ПРАЦІ)

Галузь знань

01 Освіта

Спеціальність

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Спеціалізація

015.15 Професійна освіта (охорона праці)

Кваліфікація

фахівець з охорони праці, викладач практичного навчання в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці

Форма та термін навчання

- денна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації

Можлива професійна діяльність випускника: інспектор з охорони праці;  фахівець з питань охорони праці державних структур, фонду соціального страхування; фахівець служби охорони праці підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування; фахівець навчальних центів і закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України; викладач практичного навчання.