6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)

Зміст статті

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Напрям підготовки

015 Професійна освіта (Харчові технології)

Спеціалізація

Харчові технології

Кваліфікація

- Професіонал в галузі харчових технологій викладач дисциплін в галузі харчових технології

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра харчових та хімічних технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

  • Інженер-технолог підприємств харчової промисловості;
  • Технолог підприємств ресторанного господарства;
  • Керівник підприємств харчової промисловості;
  • Завідувач виробництвом підприємств ресторанного господарства;
  • Керівник підприємств ресторанного господарства;
  • Викладач спеціальних дисциплін в освітніх установах різного рівня;
  • Дослідник в харчовій галузі.