073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю) на базі І і ІІ рівнів вищої освіти

Зміст статті

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійна програма магістра

за спеціальністю 073 Менеджмент

освітня програма Управління інтелектуальною власністю

 

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Управління інтелектуальною власністю

Форма та термін навчання

очна (нормативний термін навчання) – 1,5 роки

заочна (нормативний термін навчання) – 1,5 роки

Кваліфікація

Магістр з управління інтелектуальною власністю

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Креативної педагогіки і інтелектуальної власності

 

Можлива професійна діяльність випускника:

 

  • Робочі місця на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні), в яких випускники працюють у якості керівників, начальників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління.
  • Професіонал у сфері інтелектуальної власності в структурах де випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.
  • Менеджер, провідний спеціаліст, науковий співробітник в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем щодо набуття прав інтелектуальної власності.
  • На посадах менеджера (управителя) у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, інших видах посад пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій сфери інтелектуальної власності.
  • Інноваційний менеджер-спеціаліст по маркетингу з інновацій в інноваційних центрах, венчурних фірмах і фондах.
  • Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій в фірмах розроблювачів програмного забезпечення.
  • Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності в центрах трансферу і комерціалізації технологій, у приватних компаніях та фірмах з охорони, захисту і оцінки інтелектуальної власності.
  • Науковий співробітник-консультант з інтелектуальної власності в інформаційно-патентних відділах, в організаціях винахідників і раціоналізаторів України, в Торгово-промисловій палаті, митних службах, консалтингових компаніях.    
  • Викладач управлінських дисциплін і дисциплін циклу інтелектуальної власності в навчальних закладах.
  • Менеджер з питань комерційної діяльності; менеджери з питань реклами; фахівець з методів розширення ринку; менеджер із зв'язків з громадськістю; менеджер з персоналу; інспектор із торгівлі; керівник підрозділів невиробничої сфери діяльності (маркетингу, збуту, менеджери торгівельних залів).