053 – ПСИХОЛОГІЯ

Зміст статті

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

спеціальністю 053 – ПСИХОЛОГІЯ

Галузь знань

05 соціальні та поведінкові науки

спеціальніст

053 – психологія

Спеціалізація

Кваліфікація

 Бакалавр з психології

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра практичної психології

Можлива професійна діяльність випускника:

Область професійної діяльності бакалаврів включає рішення комплексних завдань в державних, громадських та бізнес-організаціях, адміністративних органах, науково-дослідних організаціях, а також організаціях, що надають консультаційні та психотерапевтичні послуги населенню. Бакалавр психології може бути, як співробітником організації, так і незалежним експертом і консультантом у різних сферах життєдіяльності людей (освіта, охорона здоров'я, спорту, управління, обороноздатності країни, юриспруденції, економіка, соціальної допомоги населенню тощо), здійснюючи діагностичну, корекційну , консультативну, психопрофілактичну, розвиваючу діяльність, як на індивідуальному, так і на груповому (організаційному) рівні

Навчальний план

  • Графік організації навчального процесу;
  • Навчальний план.