131 Прикладна механіка. Зварювання

Зміст статті

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом Зварювання

 

Галузь знань

- 131 Прикладна механіка

Напрям підготовки

- Зварювання

Спеціалізація

-

Кваліфікація

- Бакалавр зварювання

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 3 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 4 роки

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва

 

Можлива професійна діяльність випускника:

  • викладач професійно-технічного навчального закладу в освітніх установах різного рівня;
  • майстер виробничого навчання;
  • завідувач навчальною лабораторією
  • інженером

Навчальний план

  • Графік організації навчального процесу;
  • Навчальний план.