015.11 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (МАШИНОБУДУВАННЯ)

Зміст статті

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За спеціальністю:

015.11 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (МАШИНОБУДУВАННЯ)

Галузь знань

01 Освіта

Напрям підготовки

015 Професійна освіта

Спеціалізація

015.11 Машинобудування

Кваліфікація

Фахівець в галузі машинобудування, викладач практичного навчання в галузі машинобудування

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) –  4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

Можлива професійна діяльність випускника:

  • викладач професійно-технічного навчального закладу в освітніх установах різного рівня;
  • інструктор виробничого навчання;
  • майстер виробничого навчання;
  • викладач-стажист;
  • керівник виробничої практики;
  • завідувач навчальною лабораторією;
  • викладач праці;
  • викладач інформатики;

Навчальний план

  • Графік організації навчального процесу;
  • Навчальний план.