6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Зміст статті

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Галузь знань

- 0506 Енергетика

Напрям підготовки

- 6.050601 Теплоенергетика

Спеціалізація

Кваліфікація

- Бакалавр з теплоенергетики, основний напрям підготовки за кваліфікацією «Теплоенергетика»

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

  • Робота в галузі теплоенергетики, в теплових мережах;
  • Обхідник по теплоенергетичному устаткуванню в цехах та відділах електростанцій
  • Інженер-технік у проектних організаціях
  • Інженер-техник з налагоджування, ремонту, та експлуатації теплоенергетичного устаткування на електричних станціях та підприємствах
  • Інженер-технік на підприємствах, де використовуються  теплоенергетичне устаткування
  • Енергетик у відділах підприємств, енергетик виробництва
  • Технік з експлуатації та ремонту теплоенергетичного устаткування
  • Технік-енергетик
  • Технік –теплотехнік
  • Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії