Підготовчі курси

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

для навчання на підготовчих курсах ЗАПРОШУЄ:
 

школярів, гімназистів та ліцеїстів випускних класів, учнів коледжів, професійно-технічних училищ, а також випускників минулих років, які бажають продовжувати навчання та здобути вищу освіту.

На підготовчих курсах Ви маєте можливість отримати ґрунтовну підготовку слухачів до виконання тестових завдань. Широко практикується тестування як навчальний прийом та форма перевірки знань, умінь та навичок. Системна підготовка до ЗНО здійснюється шляхом поглибленого засвоєння й систематизації знань та більш детальніше ознайомитися з факультетами, спеціальностями та навчальним процесом в академії.

 

Заняття на підготовчих курсах проводять висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід роботи. Професійні якості яких, допомагають зорієнтуватися у виборі фаху та подальшому навчанні в академії.

Підготовчі курси здійснюють навчання на денній формі по суботах.

Дисципліни, які вивчаються:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Англійська мова
 • Малюнок
 • Історія України 

Вартість навчання 160 грн. на місяць (за 1 предмет).

Для кращого навчання на спеціальності «Професійна освіта. Дизайн» на підготовчих курсах проходять заняття з малюнку. Вартість навчання 170  грн на місяць. 

Для вступу на підготовчі курси необхідно подати такі документи:

 • Заяву за особистим підписом із зазначенням спеціальності та форми навчання
 • Одну фотокартку 3X4
 • Квитанцію про сплату

ПРИЙОМ ЗАЯВ ПРОВОДИТЬСЯ з 9.00 до 17.00

корпус 3, поверх 1 , кімната 2, тел.: (057) 733-79-04

На курси приймаються усі бажаючі.

За бажанням абітурієнтів можлива додаткова психологічна підготовка, що полегшує складання тестів та іспитів.

Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в 2016 році закінчили підготовчі курси УІПА, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до УІПА для навчання на інженерно-технічних спеціальностях (додаток 7 до цих Правил) при вступі на відповідну спеціальність, додається до 10 балів (що становить до 5 відсотків конкурсного бала) за результатами підсумкової атестації. Бали нараховуються слухачам підготовчих курсів за результатами випускних робіт з двох предметів на вибір з переліку: українська мова і література; англійська мова; математика; історія України; малюнок. Результати випускних робіт з кожного предмету оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Додаткові бали обчислюються як сума отриманих балів з двох обраних слухачем предметів, помножена на ваговий коефіцієнт 0,05. Положення цього пункту поширюються на підготовчі курси УІПА, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних
закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

 1. Професійна освіта (Енергетика);
 2. Професійна освіта (Електроніка);
 3. Професійна освіта (Телекомунікації та зв`язок);
 4. Професійна освіта (Машинобудування);
 5. Професійна освіта (Зварювання);
 6. Професійна освіта (Транспорт);
 7. Професійна освіта (Харчові технології);
 8. Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості);
 9. Професійна освіта (Будівництво);
 10. Професійна освіта (Нафтогазова справа);
 11. Професійна освіта (Електромеханіка);
 12. Професійна освіта (Комп`ютерні технології);
 13. Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа);
 14. Професійна освіта (Метрологія, стандартизація, сертифікація);
 15. Професійна освіта (Хімічна технологія);
 16. Прикладна механіка (Зварювання);
 17. Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання);
 18. Електроенергетика, електромеханіка та електротехніка;
 19. Теплоенергетики;
 20. Технологія легкої промисловості.