Прийом 2019/2020

 

Рейтингові списки (вересень 2020) 

Рейтингові списки (серпень 2020) 

 

Рейтингові списки (червень 2020) 

Рейтинговий список (лютий 2020) 

Рейтингові списки (25.11.2019) 

Правила прийому із змінами

Зміни до Правил прийому УІПА 2020

Правила прийому у 2020

Положення про роботу Освітнього центру "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" в Українській інженерно-педагогічній академії

Додаток 1. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється прийом на навчання.

Додаток 2.Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання.

Додаток 3. Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) та відокремленого структурного підрозділу Української інженерно- педагогічної академії Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 3.1 Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 3.2. Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 3.3. Правила прийому до Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 3.4. Правила прийому до Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 4. Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 5. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або третій (другий) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (ступінь молодшого бакалавра) за умови вступу на споріднену спеціальність для здобуття ступеня бакалавра відповідно до стандартів вищої освіти

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток 7. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти (для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра).

Додаток 8. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200.

Положення про апеляцію

Положення про приймальну комісію

Перелік конкурсних предметів для здобуття освітнього ступня молодшого бакалавра

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році

Засідання апеляційної комісії, щодо розгляду апеляційних заяв за результатами вступних випробувань до магістратури( ВФВ та вступний іспит з іноземної мови) відбудеться 01.08. 2018р. з 14.00 до 16.00 в ауд. 10/3.

Апеляційні заяви приймаються 01.08.2018 з 10.00 до 13.00 в ауд. 10/3.

2020

 

 

011 Освітні, педагогічні науки
 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  

053 Психологія (Практична психологія)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю, Управління соціальним закладом)

131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування,  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології, 161 Хімічні технології та інженерія, 182 Технології легкої промисловості

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

281 Публічне управління та адміністрування

Програми вступних випробувань для іноземних студентів