Вартість навчання

Оплата за навчання у 2017/2018 навчальному році

Для здобуття освітнього рівня  БАКАЛАВР (денна форма навчання)

Код спеціаль-ності

Найменування спеціальності

За денною формою навчання

Нормативний термін навчання, (роки)

Вартість за весь період навчання, грн.

Вартість одного року навчання, грн.

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

015.23

Професійна освіта.(Дизайн)

4

40010

7500

7500

12010

13000

015.17

Професійна освіта. (Технологія виробів легкої промисловості)

4

40010

7500

7500

12010

13000

015.21

Професійна освіта. (Харчові технології)

4

33270

7500

7500

8800

9470

015.24

Професійна освіта. (Економіка)

4

35070

7500

7500

9700

10370

015.19

Професійна освіта. (Товарознавство)

4

35070

7500

7500

9700

10370

015.16

Професійна освіта. (Сфера обслуговування)

4

35070

7500

7500

9700

10370

015.08

Професійна освіта. (Енергетика )

4

35070

7500

7500

9700

10370

015.07

Професійна освіта. (Електротехніка та електромеханіка )

4

35070

7500

7500

9700

10370

015.14

Професійна освіта. (Нафтогазова справа)

4

35070

7500

7500

9700

10370

015.06

Професійна освіта. (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації )

4

35070

7500

7500

9700

10370

015.13

Професійна освіта. (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

4

36870

7500

7500

10000

11870

015.15

Професійна освіта. (Охорона праці)

4

36870

7500

7500

10000

11870

015.11

Професійна освіта. (Машинобудування)

4

33270

7500

7500

8800

9470

015.20

Професійна освіта. (Транспорт )

4

33270

7500

7500

8800

9470

015.09

Професійна освіта. (Зварювання)

4

33270

7500

7500

8800

9470

015.10

Професійна освіта. (Комп’ютерні технології)

4

33270

7500

7500

8800

9470

015.02

Професійна освіта. (Видавничо-поліграфічна справа)

4

33270

7500

7500

8800

9470

051

Економіка

4

35070

7500

7500

9700

10370

053

Психологія

4

40010

7500

7500

12010

13000

073

Менеджмент

4

35070

7500

7500

9700

10370

131

Прикладна механіка

4

33270

7500

7500

8800

9470

133

Галузеве машинобудування

4

33270

7500

7500

8800

9470

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

4

35070

7500

7500

9700

10370

144

Теплоенергетика

4

33270

7500

7500

8800

9470

182

Технології легкої промисловості

4

33270

7500

7500

8800

9470

 

Для здобуття освітнього рівня  БАКАЛАВР (заочна форма навчання)

Код спеціаль-ності

Найменування спеціальності

За заочною формою навчання

Нормативний термін навчання(роки)

Вартість за весь період навчання, грн.

Вартість одного року навчання, грн.

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

015.23

Професійна освіта.(Дизайн)

5

37650

4700

4700

8850

9400

10000

015.17

Професійна освіта. (Технологія виробів легкої промисловості)

5

37650

4700

4700

8850

9400

10000

015.21

Професійна освіта.(Харчові технології )

5

26410

4700

4700

5100

5750

6160

015.24

Професійна освіта. (Економіка)

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

015.16

Професійна освіта. (Сфера обслуговування)

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

015.06

Професійна освіта. (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації )

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

015.07

Професійна освіта. (Електротехніка та електромеханіка )

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

015.08

Професійна освіта. (Енергетика )

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

015.14

Професійна освіта. (Нафтогазова справа)

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

015.13

Професійна освіта. (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

5

29225

4700

4700

5975

6700

7150

015.15

Професійна освіта. (Охорона праці)

5

29225

4700

4700

5975

6700

7150

015.09

Професійна освіта. (Зварювання)

5

26410

4700

4700

5100

5750

6160

015.11

Професійна освіта. (Машинобудування)

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

015.20

Професійна освіта. (Транспорт )

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

015.10

Професійна освіта. (Комп’ютерні технології)

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

015.02

Професійна освіта. (Видавничо-поліграфічна справа)

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

051

Економіка

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

053

Психологія

5

37650

4700

4700

8850

9400

10000

073

Менеджмент

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

131

Прикладна механіка

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

133

Галузеве машинобудування

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

144

Теплоенергетика

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

161

 

Хімічні технології та інженерія

5

26980

4700

4700

5200

5950

6430

 

 


 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР (скорочений термін навчання) (денна форма навчання)

Код спеціаль-ності

Найменування спеціальності

За денною формою навчання

Нормативний термін навчання, (роки)

Вартість за весь період навчання, грн.

Вартість одного року навчання, грн.

1 курс

2 курс

015.23

Професійна освіта. (Дизайн)

2

20000

10000

10000

015.17

Професійна освіта. (Технологія виробів легкої промисловості)

2

20000

10000

10000

015.21

Професійна освіта. (Харчові технології)

2

16640

8320

8320

015.24

Професійна освіта. (Економіка)

2

17540

8770

8770

015.19

Професійна освіта. (Товарознавство)

2

17540

8770

8770

015.16

Професійна освіта. (Сфера обслуговування)

2

17540

8770

8770

015.08

Професійна освіта. (Енергетика )

2

17540

8770

8770

015.07

Професійна освіта. (Електротехніка та електромеханіка )

2

17540

8770

8770

015.14

Професійна освіта. (Нафтогазова справа)

2

17540

8770

8770

015.06

Професійна освіта. (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації )

2

17540

8770

8770

015.13

Професійна освіта. (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

2

18440

9220

9220

015.15

Професійна освіта. (Охорона праці)

2

18440

9220

9220

015.11

Професійна освіта. (Машинобудування)

2

16640

8320

8320

015.20

Професійна освіта. (Транспорт )

2

16640

8320

8320

015.09

Професійна освіта. (Зварювання)

2

16640

8320

8320

015.10

Професійна освіта. (Комп’ютерні технології)

2

16640

8320

8320

015.02

Професійна освіта. (Видавничо-поліграфічна справа)

2

16640

8320

8320

051

Економіка

2

17540

8770

8770

053

Психологія

2

20000

10000

10000

073

Менеджмент

2

17540

8770

8770

131

Прикладна механіка

2

16640

8320

8320

133

Галузеве машинобудування

2

16640

8320

8320

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2

17540

8770

8770

144

Теплоенергетика

2

16640

8320

8320

182

Технології легкої промисловості

2

16640

8320

8320

 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР (скорочений термін навчання) (заочна форма навчання)

 

Код спеціаль-ності

Найменування спеціальності

За заочною формою навчання

Нормативний термін навчання (роки)

Вартість за весь період навчання, грн.

Вартість одного року навчання, грн.

1 курс

2 курс

3 курс

015.23

Професійна освіта.(Дизайн)

3

22590

7530

7530

7530

015.17

Професійна освіта. (Технологія виробів легкої промисловості)

3

22590

7530

7530

7530

015.21

Професійна освіта.(Харчові технології )

3

15900

5300

5300

5300

015.24

Професійна освіта. (Економіка)

3

16200

5400

5400

5400

015.16

Професійна освіта. (Сфера обслуговування)

3

16200

5400

5400

5400

015.06

Професійна освіта. (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації )

3

16200

5400

5400

5400

015.07

Професійна освіта. (Електротехніка та електромеханіка )

3

16200

5400

5400

5400

015.08

Професійна освіта. (Енергетика )

3

16200

5400

5400

5400

015.14

Професійна освіта. (Нафтогазова справа)

3

16200

5400

5400

5400

015.13

Професійна освіта. (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

3

17550

5850

5850

5850

015.15

Професійна освіта. (Охорона праці)

3

17550

5850

5850

5850

015.09

Професійна освіта. (Зварювання)

3

15900

5300

5300

5300

015.11

Професійна освіта. (Машинобудування)

3

16200

5400

5400

5400

015.20

Професійна освіта. (Транспорт )

3

16200

5400

5400

5400

015.10

Професійна освіта. (Комп’ютерні технології)

3

16200

5400

5400

5400

015.02

Професійна освіта. (Видавничо-поліграфічна справа)

3

16200

5400

5400

5400

051

Економіка

3

16200

5400

5400

5400

053

Психологія

3

22590

7530

7530

7530

073

Менеджмент

3

16200

5400

5400

5400

131

Прикладна механіка

3

16200

5400

5400

5400

133

Галузеве машинобудування

3

16200

5400

5400

5400

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

3

16200

5400

5400

5400

144

Теплоенергетика

3

16200

5400

5400

5400

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

3

16200

5400

5400

5400

161

 

Хімічні технології та інженерія

3

16200

5400

5400

5400

 

 

 


 

Для здобуття рівня МАГІСТР (денна форма навчання)

 

Код спеціаль-ності

Найменування спеціальності

За денною формою навчання

Нормативний термін навчання, (роки)

Вартість нормативного терміну навчання, грн.

Вартість 1-го року навчання, грн.

Вартість 2-го року навчання, грн.

015.23

Професійна освіта.(Дизайн)

1 рік

4 місяця

19275

12850

6425

015.17

Професійна освіта. (Технологія виробів легкої промисловості)

1 рік 4 місяця

19275

12850

6425

015.21

Професійна освіта.

(Харчові технології )

1 рік 4 місяця

17070

11380

5690

015.24

Професійна освіта.

 (Економіка)

1 рік 4 місяця

16530

11020

5510

015.06

Професійна освіта. (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації )

1 рік 4 місяця

17070

11380

5690

015.07

Професійна освіта. (Електротехніка та електромеханіка )

1 рік 4 місяця

17070

11380

5690

015.08

Професійна освіта.

(Енергетика)

1 рік 4 місяця

17070

11380

5690

015.14

Професійна освіта. (Нафтогазова справа)

1 рік 4 місяця

17070

11380

5690

015.13

Професійна освіта. (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

1 рік 4 місяця

17070

11380

5690

015.15

Професійна освіта.

(Охорона праці)

1 рік 4 місяця

17070

11380

5690

015.09

Професійна освіта. (Зварювання)

1 рік 4 місяця

16710

11140

5570

015.11

Професійна освіта. (Машинобудування)

1 рік 4 місяця

16710

11140

5570

015.20

Професійна освіта.

(Транспорт )

1 рік 4 місяця

16710

11140

5570

015.10

Професійна освіта. (Комп’ютерні технології)

1 рік 4 місяця

17250

11500

5750

015.02

Професійна освіта. (Видавничо-поліграфічна справа)

1 рік 4 місяця

17250

11500

5750

015.03

Професійна освіта.

(Гірництво)

1 рік 4 місяця

17070

11380

5690

053

Психологія

1 рік 4 місяця

17070

11380

5690

073

Менеджмент (спец. Управління інтелектуальною власністю)

1 рік 4 місяця

11700

7800

3900

073

Менеджмент  (спец. Менеджмент організацій та адміністрування)

1 рік 4 місяця

14850

9900

4950

073

Менеджмент (спец. Управління навчальним закладом)

1 рік 5 місяців

10050

6700

3350

011

Освітні, педагогічні науки (спец. Педагогіка вищої школи)

1 рік 5 місяців

9300

6200

3100

131

Прикладна механіка

1 рік 4 місяця

14160

9440

4720

133

Галузеве машинобудування (спец. Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

1 рік 4 місяця

14160

9440

4720

133

Галузеве машинобудування (спец. Транспортне машинобудування)

для ННППІ м. Бахмут

1 рік 4 місяця

15680

10450

5230

144

Теплоенергетика

1 рік 4 місяця

15680

10450

5230

182

Технології легкої промисловості

1 рік 4 місяця

19275

12850

6425

281

Публічне управління та адміністрування (спец. Адміністративний менеджмент)

1 рік 4 місяця

11700

7800

3900

281

Публічне управління та адміністрування (спец. Публічне управління та адміністрування)

для ННППІ м. Бахмут

1 рік 4 місяця

15680

10450

5230

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1 рік 4 місяця

11700

7800

3900

113

Прикладна  математика

1 рік 4 місяця

11700

7800

3900

051

Економіка

1 рік 4 місяця

11700

7800

3900

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1 рік 4 місяця

15680

10450

5230

161

Хімічні технології та інженерія (спец. Хімічні технології неорганічних речовин)

для ННППІ м. Бахмут

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спец. Електроенергетика)

для ННППІ м. Бахмут

1 рік 4 місяця

15680

10450

5230

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спец. Електротехнічні системи автоматизації та електропривод)

для ННППІ м. Бахмут

1 рік 4 місяця

15680

10450

5230

 

Для здобуття рівня МАГІСТР (заочна форма навчання)

 

Код спеціаль-ності

Найменування спеціальності

За заочною формою навчання

Нормативний термін навчання, (роки)

Вартість нормативного терміну навчання, грн.

Вартість 1-го року навчання, грн.

Вартість 2-го року навчання, грн.

 

015.23

Професійна освіта.(Дизайн)

1 рік

4 місяця

14325

9550

4775

015.17

Професійна освіта. (Технологія виробів легкої промисловості)

1 рік 4 місяця

14325

9550

4775

015.21

Професійна освіта.

(Харчові технології )

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.24

Професійна освіта.

 (Економіка)

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.06

Професійна освіта. (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації )

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.07

Професійна освіта. (Електротехніка та електромеханіка )

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.08

Професійна освіта.

(Енергетика)

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.14

Професійна освіта. (Нафтогазова справа)

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.13

Професійна освіта. (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.15

Професійна освіта.

(Охорона праці)

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.11

Професійна освіта. (Машинобудування)

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.20

Професійна освіта.

(Транспорт )

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.10

Професійна освіта. (Комп’ютерні технології)

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.02

Професійна освіта. (Видавничо-поліграфічна справа)

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

015.03

Професійна освіта.

(Гірництво)

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

053

Психологія

1 рік 4 місяця

13215

8810

4405

073

Менеджмент (спец. Управління інтелектуальною власністю)

1 рік 4 місяця

10500

7000

3500

073

Менеджмент  (спец. Менеджмент організацій та адміністрування)

1 рік 4 місяця

12450

8300

4150

073

Менеджмент (спец. Управління навчальним закладом)

1 рік 5 місяців

9000

6000

3000

011

Освітні, педагогічні науки (спец. Педагогіка вищої школи)

1 рік 5 місяців

8250

5500

2750

131

Прикладна механіка

1 рік 4 місяця

11800

7870

3930

133

Галузеве машинобудування (спец. Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

1 рік 4 місяця

11800

7870

3930

133

Галузеве машинобудування (спец. Транспортне машинобудування)

для ННППІ м. Бахмут

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спец. Електричні станції)

1 рік 4 місяця

11800

7870

3930

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спец. Електроенергетика)

для ННППІ м. Бахмут

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спец. Електротехнічні системи автоматизації та електропривод)

для ННППІ м. Бахмут

1 рік 4 місяця

12855

8570

4285

144

Теплоенергетика

1 рік 4 місяця

11800

7870

3930

281

Публічне управління та адміністрування (спец. Адміністративний менеджмент)

1 рік 4 місяця

10500

7000

3500

281

Публічне управління та адміністрування (спец. Публічне управління та адміністрування)

для ННППІ м. Бахмут

1 рік 4 місяця

13650

9100

4550

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1 рік 4 місяця

10500

7000

3500

113

Прикладна  математика

1 рік 4 місяця

10500

7000

3500

051

Економіка

1 рік 4 місяця

10500

7000

3500

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1 рік 4 місяця

11800

7870

3930

161

Хімічні технології та інженерія (спец. Хімічні технології неорганічних речовин)  для ННППІ м. Бахмут

1 рік 4 місяця

10500

7000

3500