6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ОХОРОНА ПРАЦІ - Results from #1
Робочі програми
1 курс Актуальні проблеми історичних процесів української державності (література) 
Фізичне виховання (література)
Вища математика (література)
Вступ до фаху та виробниче навчання (література)
Інженерна та комп'ютерна графіка (література)
Іноземна мова (література)
Інформатика та комп'ютерні технології (література)
Хімія (література)
Теоретична та прикладна механіка (література)
Психологія (література)
Теоретико-правові основи освіти   (література)
Основи здоров'язбереження (література)
Фізика (література)
2 курс Україна в світовому культурному просторі (література)
Вища математика (література)

Теоретичні основи електротехніка

(література)
Фізичне виховання (література)
Методологічні засади професійної освіти (література)
Іноземна мова (література)
Психологія праці (література)
Теорія та методика виховної роботи (література)
Вікова та педагогічна психологія (література)
Основи управління якістю (література)
Філософія (література)
Комп'ютерні технології в офісі (література)
Електричні методи та засоби вимірювання (література)
Українське фахове мовлення (література)
3 курс Політичні,правові та соціальні системи у контексті геополітичних змін (література)
Стиль образу, мовлення та поведінки (література)
Дидактичні основи професійної освіти (література)
МПН: дидактичне проектування (література)
Основи інженерно-педагогічної творчості (література)
Виробнича санітарія та гігієна праці (література)
Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення (література)
Статистичні методи контролю (література)
Українська мова ( за професійним спрямуванням) (література)
Основи енерго та ресурсозбереження (література)
Основи корекційної педагогіки (література)
Економіка (література)
Фізичне виховання (Основи здоров'язбереження) (література)
Іноземна мова професійно-ділового спілкування (література)

4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням (література)
Економіка підприємств та маркетинг (література)
Комунікативні процеси у педагогічній діяльності (література)
Креативні технології навчання (література)
МПН: основні технології навчання (література)
Експертиза та сертифікація (література)
Основи охорони праці (література)
Політологія (література)
Моніторінг середовища існування (література)
Системи управління (література)
Стиль образу, мовлення та поведінки (література)
Метрологія та вимірювальна техніка (література)
Безпека праці (література)
  Фізичне виховання (Основи здоров'язбереження) (література)